Pomiń menu

raport z realizacji I zadania akcji.

1. Posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Integracyjnego Razem  w dniu 13 marca 2007 i podjecie uchwały o przystąpieniu organizacji do kontynuacji 2 edycji akcji "masz głos masz wybór" w ślad za tym zgłoszenie uczestnictwa w wyżej wymienionej akcji.

2. W miesiącu kwietniu stowarzyszenie wystąpiło z inicjatywa do organizacji pozarządowych, które zgłosiły akces w realizacji drugiej edycji „masz głos masz wybór” w celu podpisania porozumienia.

3. 11 maja 2007 odbyło się wspólne robocze spotkanie Ligi Kobiet Polskich, Stowarzyszenia Integracyjnego „Razem”, Stowarzyszenia Rozwój i Praca, „Redakcji Razem z Tobą”  w wyniku którego ustalono, że podpisujemy porozumienie o współpracy organizowania spotkań prezydenta miasta z mieszkańcami na temat realizacji przedwyborczych obietnic.

4. Dnia 16 maja 2007 odbyło się pierwsze spotkanie mieszkańców Elbląga z prezydentem, na którym ustalono listę problemów, jakie prezydent zobowiązał się rozwiązać podczas pełnionej kadencji w pierwszym etapie do listopada 2007r. 

5. Dnia 28.05.2007r. zostało zawarte porozumienie o współpracy między organizacjami poza rządowymi na rzecz realizacji zadań ogólnopolskiej akcji „ Masz głos – Masz wybór”.

6. Dnia 30.05.2007r. Stowarzyszenie otrzymało pełen tekst deklaracji Prezydenta Miasta Elbląga Henryka Słoniny „Rozwiązywania zadań przedwyborczych”  w okresie od 11.2006 do 11.2007r.

7. 31.05.2007 przesłano wymagane informacje do Fundacji Batorego.

 

Stowarzyszenie Integracyjne "RAZEM"