Pomiń menu

Stowarzyszenie Integracyjne "RAZEM"

Działalność Stowarzyszenia obejmuje kilka obszarów: 1. obszar aktywności obywateli; 2. obszar upowszechniania swobód obywatelskich 3. obszar przeciwdziałania wykluczeniu 4. obszar bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania patologii 5. obszar integracji europejskiej. Realizujemy również inne zadania i programy zgodne z celami statutowymi. Obejmujemy swoją opieką 1000 osób, którym wydajemy żywność z programu PEAD. Udzielamy im porad prawnych i wsparcia psychologicznego. Posiadamy wpis do instytucji szkoleniowych WUP w Olsztynie. Organizujemy szkolenia, proponujemy wielozawodowość. Szczególną troską otoczyliśmy osoby opuszczające areszt karny i śledczy.

Udział w poprzednich edycjach