Pomiń menu

Spotkanie mieszkańców z prezydentem Leszna Tomaszem Malepszym

W środę 18 kwietnia odbyło się pierwsze spotkanie mieszkańców z Prezydentem Leszna Tomaszem Malepszym w ramach akcji "Masz głos, Masz wybór" pod hasłem „Leszno 2007, jakie, chcesz żeby było?”.

Spotkanie rozpoczęło się krótko po godzinie 18.00. W spotkaniu wziął udział Prezydent Leszna Tomasz Malepszy oraz wolontariusze Stowarzyszenia Działajmy dla Leszna, które realizuje akcję „Masz głos, masz wybór” na terenie miasta Leszna. Obecne były lokalne media: Radio "ELKA", Gazeta ABC, Telewizja Leszno, Internetowa Telwizja Leszno TV, Gazeta Poznańska.

Spotkanie rozpoczęła prowadząca Magdalena Flieger przedstawiając cele i założenia akcji.  Nasze Stowarzyszenie jako cel ostateczny akcji obrało zwiększenie aktywności politycznej, społecznej naszych mieszkańców i budowanie pozytywnych postaw obywatelskich. Pierwsze spotkanie pokazało bowiem, że takie działania są w naszym mieście niezbędne – jak dotąd nieliczna grupa mieszkańców zainteresowana jest aktywnym uczestniczeniem w tworzeniu wizji "Leszna 2007" (w spotkaniu wzięło udział około 30 mieszkańców).

Spotkanie można zaliczyć do udanych. Prezydent krótko omówił problemy naszego miasta i sposoby ich rozwiązywania. Zaprezentował problemy i sposoby ich rozwiązywania na rok 2007 zawarte w deklaracji. Następnie udzielał odpowiedzi na pytania mieszkańców. Pytano głównie o rzeczy zawarte w jego wypowiedzi, ale także o sprawy drobne dotykające blisko mieszkańców takie jak przystanek autobusowy czy utwardzanie lokalnej drogi. Dzięki bezpośredniemu spotkaniu z mieszkańcami i mediami lokalnymi miał także możliwość przekazać dobre wieści dotyczące gospodarowania naszym miastem z ostatniej chwili. Wierzymy także że dzięki tego typu nieformalnym i bezpośrednim spotkaniom ułatwimy kontakt mieszkańcom z władzą samorządową i odwrotnie.

Efektem spotkania jest podpisana przez Prezydenta deklaracja zobowiązań. Spotkanie zakończyło się krótkim podsumowaniem oraz zapowiedzią przyszłych działań Stowarzyszenia „Działajmy dla Leszna” w ramach akcji „Masz głos, Masz wybór”.

Relacja ze spotkania została zamieszczona w lokalnych mediach oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia. Ponadto Dziennik Informacyjny ABC przedrukował w całości treść deklaracji. W najbliższym okresie Stowarzyszenie planuje kolejne spotkania z samorządowcami miasta Leszna oraz jest otwarte na uwagi i informacje od mieszkańców dotyczące działania władz miasta.

Stowarzyszenie Działajmy Dla Leszna