Pomiń menu

Stowarzyszenie Działajmy Dla Leszna

Jesteśmy organizacją pozarządową, społeczną (non profit), której celem jest podejmowanie działań dla Miasta Leszna oraz jego Mieszkańców na możliwie jak najszerszej płaszczyźnie i w różnych kierunkach. Jest to pierwsza cecha, która nas odróżnia od podobnych, tego typu inicjatyw w naszym Mieście i regionie - działania nasze nie są skierowane na realizację potrzeb tylko i wyłącznie jednej grupy wiekowej, społecznej, zawodowej czy ekonomicznej, lecz chcemy realizować potrzebne zadania wszędzie tam gdzie to jest konieczne. Chcemy animować lokalną społeczną w różnych zakresach - kontaktu mieszkańców z władzami samorządowymi, pobudzania aktywności społecznej i zawodowej różnych grup społecznych (kobiety wychowujące dzieci, młodzież) oraz rozwijać działania kulturalne i rozrywkowe w naszym mieście.