Pomiń menu

Kwietniowe spotkanie Burmistrza i Radnych Miasta Gorlice

Burmistrz już wcześniej swój Program  pracy na lata 2006-2010, podał do publicznej wiadomości na łamach  lokalnego wydawnictwa „Kurier Gorlicki” oraz na stronie internetowej  Urzędu Miasta www.gorlice.pl/miasto.

W dniu 12 kwietnia 2007r. w Sali klubu „Jubilat”  Spółdzielni Mieszkaniowej „Małopolska” odbyło się kolejne spotkanie Burmistrza  i Radnych z mieszkańcami. W wystąpieniu swoim omówił najistotniejsze sprawy dla miasta, które będą celem działań do roku 2010, jak również te które zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku. Mieszkańcy otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania kierowane zarówno  do burmistrza jak i radnych. Na zakończenie Burmistrz wyraził  wolę podpisania deklaracji realizacji  przedstawionych problemów zgodnie z opublikowanym Programem.

Przebieg debaty był rejestrowany i wyemitowany przez Regionalną Telewizję Gorlicką.
W spotkaniu uczestniczyło zgodnie z podpisaną listą obecności 48 osób.

Informacja o przebiegu akcji jest zamieszczona na stronie internetowej www.stowpartner.dhk.pl

 

Stowarzyszenie Partner Dla Przedsiębiorczości