Pomiń menu

Stowarzyszenie Partner Dla Przedsiębiorczości

Naszym celem działania w sferze działań publicznych jest inicjowanie i wspieranie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa i członków Stowarzyszenia w zakresie: działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalności narzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrone i promocje zdrowia i inne. W ubiegłym roku wspólnie ze Społecznym Komitetem, zainicjowaliśmy i zorganizowaliśmy wśród szerokiego kręgu społeczeństwa zbiórkę środków finansowych i zakupilismy urządzenie laserowe do lecznia chorób oczu. Laser wraz zdodatkowym wyposażeniem, poszerzającym możliwości techniczne eksploatacji, przekazaliśmy na Oddział Okulistyczny, Specjalistycznego Szpitala w Gorlicach.