Pomiń menu

Raport ze spotkania z burmistrzem Tarnowskich Gór

W dniu 11 maja 2007 o godzinie 18.00 odbyło się spotkanie z burmistrzem Tarnowskich Gór Arkadiuszem Czechem. Spotkanie odbyło się w Galerii Inny Śląsk w Tarnowskich Górach ul. Miarki 2.

Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Przymierze Śląskie.

Tematyka spotkania była bardzo różna, na początku spotkania burmistrz został zapytany o święto miasta – Gwarki. w dalszej części burmistrz przedstawił największe problemy miasta. Wymienił: brak części kanalizacji, brak wieloletniego planu inwestycyjnego oraz brak mieszkań socjalnych i komunalnych.

Zobowiązał się do stopniowego rozwiązywania tych problemów przedstawiając kilka koncepcji. W tym roku zobowiązał się do dobrej organizacji święta miasta oraz do tego by te święto odzyskało swój regionalny charakter.

Burmistrz podpisał zobowiązanie.

Organizatorem spotkania był Roman Boino

Stowarzyszenie Przymierze Śląskie