Pomiń menu

Stowarzyszenie Przymierze Śląskie

Przymierze Śląskie rozwija działania publiczne w zakresie: - rozwoju świadomości obywatelskiej - działalności wspomagającej rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych - nauki, edukacji oświaty i wychowania - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami