Pomiń menu

Debata w Lubaczowie transmitowana przez radio

Spotkanie odbyło się w dniu 17 maja o godz. 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie. Uczestniczyło w niej około 50 osób. Większość lubaczowian korzystając z pięknej pogody poświęciła czwartkowe popołudnie na pracę w ogródkach, ale i ci mieli szansę uczestniczyć w debacie o ile wśród grządek kopru, rzodkiewek i sałaty wystawili radiowy odbiornik, bo cała debata transmitowana była przez Twoje Radio Lubaczów, które prowadzi nasze Stowarzyszenie. Relacja z debaty i fragmenty nagrania zostaną też zamieszczone na stronie internetowej radia. Przybyli na spotkanie burmistrz miasta Jerzy Zając, jego zastępca Janusz Szaj i połowa składu Rady Miasta Lubaczowa zadeklarowali gotowość do uczestnictwa w podobnych spotkaniach także w przyszłości.

Na wstępie przedstawiliśmy zasady akcji „Masz głos, masz wybór” oraz zaproponowaliśmy regulamin obrad, który został przez zebranych przyjęty przez aklamację. Potem burmistrz miasta omówił najważniejsze – w jego opinii – problemy, które stoją przed władzami miasta. W tym kontekście wymienił następujące kwestie, które będą przedmiotem zainteresowania władz:

  • Infrastruktura i ochrona środowiska (budowa dróg, kanalizacji, wodociągów i uzdatnianie wody; rekultywacja środowiska, zagospodarowanie odpadów.
  • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.         
  • Rozwój terenów pod budownictwo mieszkaniowe i obszarów produkcyjno-składowych.
  • Zwalczanie bezrobocia.
  • Rozwój bazy rekreacyjno-sportowej i turystyki.

Potem nastąpiła seria pytań do burmistrza ze strony publiczności oraz słuchaczy Radia Lubaczów przesłanych nam drogą elektroniczną. Burmistrz nie unikał odpowiedzi także na te zaczepne pytania słuchaczy. Ale w końcu jest uczestnikiem trzeciej już debaty z cyklu „Masz głos”, bo „chrzest bojowy” przeszedł w emocjonujących dwóch debatach podczas kampanii wyborczej.

Następnie przy dźwiękach fanfar i werbli ora błysków fleszy burmistrz uroczyści podpisał Deklarację dotyczącą  rozwiązywania problemów lokalnych zapewniając o realizacji następujących przedsięwzięć:

W trakcie mojej kadencji (2006-2010) doprowadzę do:

Realizacji zamierzeń inwestycyjnych (budowa dróg, kanalizacji, wodociągów, rekultywację środowiska).
Opracowania dokumentacji na termomodernizację obiektów oraz złożenie na realizację tego przedsięwzięcia wniosków do funduszy unijnych.
Opracowania pięciu nowych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe oraz poszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Europark Mielec” o dalsze tereny.
Ściągnięcia do miasta nowych inwestorów, zwłaszcza pod kątem produkcji przemysłowej.
Budowy krytego basenu (wspólnie ze starostwem) na terenie Zespołu Szkół w Lubaczowie. 
 

W 2007 roku zamierzam doprowadzić do:

Modernizacji stacji uzdatniania wody.
Budowy wodociągu na osiedlu Mazury II.
Budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Mazury II, ul. Przemysłowej, Kopernika i Piaski (wniosek o dofinansowanie złożony w miesiącu kwietniu do Funduszu Norweskiego).
Remontu dróg gminnych: na ul. Szpitalnej, Witwickiego, Misztala.
Budowy nowoczesnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie (złożono wniosek do Ministerstwa Sportu).
Spotkanie trwało 1,5 godziny i zakończyło się deklaracją uczestnictwa burmistrza i radnych w podobnych debatach w przyszłości. Fotoreportaż  i fragmenty nagrań już wkrótce na stronie www.radio.lubaczow.pl

Stowarzyszenie Edukacja Dla Rozwoju