Pomiń menu

Stowarzyszenie Edukacja Dla Rozwoju

- Prowadzimy Biuro Porad Obywatelskich w Lubaczowie, - Uczestniczyliśmy w działaniach na rzecz integracji Polski z UE (debaty europejskie, udział w akcji "Tak w referendum", - Uczestniczymy w programach na rzecz przejrzystości w działaniach władz lokalnych (współpraca z Programem przeciw korupcji Fundacji Batorego, monitoring kampanii samorządowej), - Prowadzimy w Lubaczowie lokalne radio Twoje Radio Lubaczów