Pomiń menu

Deklaracja Burmistrza Miasta Gorlice

Gorlice, 18.05.2007 r.

Deklaracja burmistrza dotycząca rozwiązywania lokalnych problemów:

Jako burmistrz miasta Gorlice za najważniejsze problemy lokalne uważam:

– Brak mieszkań socjalnych i komunalnych.
– Problemy komunikacyjne.
– Stosunkowo niski poziom rozwoju kultury fizycznej i sportu.
– Zbyt wysoki poziom bezrobocia.
– Kwestie bezpieczeństwa i estetyki.
 
W trakcie mojej kadencji (2006-2010) będę się starał rozwiązać/zniwelować te problemy, poprzez:

– Budowę wielorodzinnych budynków komunalnych i socjalnych, ok. 120 mieszkań.
– Modernizację i budowę nowych ulic i parkingów, przygotowanie formalno-prawne zachodnio-północnego obejścia Gorlic.
– Modernizację obiektów sportowych.
– Budowę układów komunikacyjnych  w strefie gospodarczej.
– Budowę instalacji monitoringu – ulgi podatkowe dla podmiotów gospodarczych.
– Rewitalizację Starówki.

W 2007 roku zamierzam doprowadzić do:

– Rozpoczęcia budowy jednego budynku mieszkalnictwa komunalnego.
– Przebudowy i budowy czterech ulic, przygotowania dokumentacji dwóch chodników przy drodze wojewódzkiej.
– Realizacji inwestycji na stoku w Małastowie, koncepcji modernizacji obiektów sportowych.
– Przygotowanie dokumentacji projektowej układu  komunikacyjnego w strefie gospodarczej.
– Montażu trzech kamer monitoringu wraz z modernizacją studia.
– Opracowania dokumentacji projektu „Rewitalizacji Starówki".

 

/-/ Kazimierz Sterkowicz

 

Stowarzyszenie Partner Dla Przedsiębiorczości