Pomiń menu

Raport cząstkowy z działalności Lokalnej Organizacji Społecznej OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI, działającej przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA

Raport cząstkowy z działalności Lokalnej Organizacji Społecznej OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI, działającej przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych EFFATA 

Pracowaliśmy, aby przekonać mieszkańców Piły do wzięcia udziału w wyborach samorządowych. Rozpoczynaliśmy akcję nie znając terminu głosowania i często przy braku poparcia ze strony miejscowych władz. Dziś możemy powiedzieć, że się udało. Według danych 45% Polaków poszło do wyborów. Więcej niż 4 lata temu, więcej niż w wyborach parlamentarnych, więcej niż przewidywali politolodzy. Trudno oczywiście przypisać ten frekwencyjny sukces wyłącznie naszym działaniom, ale na pewno możemy powiedzieć, że pracowaliśmy w tym kierunku i każde wydarzenie, które przeprowadziliście w ramach Akcji działało na korzyść ostatecznego wyniku. Przyczyniliśmy się również do sytuacji, w której problem niskiej frekwencji wyborczej stał się tematem ponad podziałami partyjnymi. Wszystko, co się dobrego w niej zdarzyło: diagnoza potrzeb, debaty, kampania plakatowo – ulotkowa i inne działania są naszym wspólnym dziełem. Obecnie przygotowujemy lokalną społeczności do debaty o stanie gminy i jej lokalnych problemach. Chcemy, aby nowo wybrane władze wiedziały, że ich wyborcy przyglądają się ich działaniom, wspierają w mądrych przedsięwzięciach i wyrażają sprzeciw wobec ich błędnych decyzji. Włączając się w AKCJE MASZ GŁOS MASZ WYBÓR przed wyborami z 12 listopada 2006 wiedzieliśmy, ze będziemy decydować o kierunkach rozwoju naszej gminy w następnych czterech latach, o tym, jakie problemy zostaną rozwiązane i jak będą zaspokajane potrzeby  mieszkańców. Nasz wybór powinien być świadomy. Zastanawialiśmy się, co i jak nowe władze mogłyby zrobić, żeby ułatwić nam życie, ale byliśmy realistami – ocenialiśmy, które obietnice są do zrealizowania. Pamiętajmy, że gmina to nie urząd, siedziba lokalnych władz, ale nasza wspólnota. Jesteśmy współodpowiedzialni za to, jak nam się w niej żyje! 

Działaniami podejmowanymi podczas Akcji były spotkania ze studentami w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica. Na spotkaniach poruszane były przede wszystkim zagadnienia związane z udziałem młodych ludzi w dyskusji o problemach lokalnych, zachęcenie ich do czynnego brania udziału w życiu lokalnej społeczności, między innymi przez udział w wyborach samorządowych. 

Prowadziliśmy monitoring lokalnej prasy w zakresie informacji dotyczących odbywającej się kampanii wyborczej. Wśród monitorowanych tytułów prasowych znalazły się tygodniki – Tygodnik Pilski oraz Tygodnik Nowy, dzienniki– Głos Wielkopolski, Gazeta Poznańska oraz Gazeta Wyborcza, a także bezpłatne gazety lokalne – Gazeta Powiatowa, 7 dni, Tempo i Ekspres Lokalny. 

W ramach AKCJA MASZ GŁOS MASZ WYBÓR zaprosiliśmy mieszkańców Piły, szczególnie młodych ludzi, którzy po raz pierwszy czynnie uczestniczyli w wyborach samorządowych do publicznej debaty z kandydatami na urząd prezydenta miasta Piły. Debata odbyła się 8 listopada (środa) 2006 roku, o godz. 13.00 w sali konferencyjnej hotelu Rodło w Pile, przy al. Piastów 15. Debata była prowadzona przez przedstawicieli organizacji społecznych oraz pilskich studentów. Debata umożliwiła kandydatom odniesienie się do problemów uznanych przez społeczność lokalną za istotne, dla mieszkańców natomiast była okazją do poznania punktu widzenia kandydatów i ich propozycji rozwiązań.

Akcja „Masz głos, masz wybór” mamy nadzieje, że dała szansę dokonania dobrego wyboru prezydenta Piły. Nasza akcja miała pomóc w podjęciu dobrej decyzji. Za dobrą decyzję uznajemy taką, która jest następstwem rozważań, zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi. W tym celu przygotowaliśmy pytania do kandydatów na urząd prezydenta miasta Piły, które zostały zadane w publicznej debacie. Proszę państwa, czy musiał z Brukseli przyjeżdżać euro poseł Jan Kułakowski i wręczyć pani Justynie Świerczyńskiej, naszej pilskiej mistrzyni polski w chodzie, wymarzone nowe buty. Czy miasto nie potrafi samo zadbać o takie sportowe „perełki”.

Co Pani, Panowie w tym i podobnych przypadkach mają zamiar zrobić w przyszłości?  10 tys. Włoszczowa – bezpośrednie połączenie intercity z Warszawą. 80 tys. Piła – brak takiego połączenia. Podobnie z lotniskiem. Porównywalna Zielona Góra – lotnisko obsługuje 3 mln. ludzi, Piła lotnisko – kilka awionetek. Proszę państwa mamy infrastrukturę i możliwości, ale z nich nie korzystamy. Co Pani, Panowie zamierzają z tym fantem zrobić? 

Czy był ktoś z państwa na tegorocznych Juwenaliach? Zmierzam do tego, że to bardzo stare studenckie święto, w tym roku miasto zasugerowało nam podczepić do Pilskich targów gospodarczych, niby zabrakło dla nas pieniędzy. Jakie perspektywy na przyszłość, co Pani, Panowie w tej sprawie poprawią? Dlaczego jest tak, że uczniowie i studenci nie mogą znaleźć w bibliotekach miejskich Piły podstawowych pozycji naukowych. Czy nadal będziemy zmuszeni odwiedzać biblioteki miast większych, czy Piła nadal predestynuje do rangi miasta akademickiego. Co Pani, Panowie zmienią za czasów swojej prezydentury? Czy mają państwo w planach ożywienie terenów w pobliżu rzeki. Dotychczas poza barkami i marnie zagospodarowanej promenady, powiedzmy sobie, nie ma nic. W ubiegłym wieku po naszej Gwdzie można było popływać wypożyczonym kajakiem, teraz takie inicjatywy są oddalane. Dlaczego w mieście na terenach zielonych nie można uprawiać aktywnego wypoczynku. Proszę Pani, Panów co w tej sprawie zmienicie? Dlaczego po macoszemu traktujemy stosunki z miastami partnerskimi, dlaczego nie ma z nimi wspólnych programów, chociażby gospodarczej, kulturalnej czy wymiany młodzieży. Okoliczne miejscowości w takich stosunkach są bardzo zaawansowane, Piła nie. Coś się zmieni za państwa prezydentury? Czy zostaną zniesione wszystkie bariery architektoniczne w mieście dla osób niepełnosprawnych, wózków dziecięcych czy rowerów. Czy ludzie niepełnosprawni nadal na ulicach w miejskich budynkach, będą skazani na pomoc osób trzecich. Czy są jakieś perspektywy na przyszłość. Co Pani, Panowie zamierzają zrobić? 

Obecnie, za pomocą ANKIETY (w załączeniu) pragniemy poznać najważniejsze, zdaniem mieszkańców, problemy regionu. Znając potrzeby, będziemy mogli zapytać nowe władze samorządowe, jakie mają pomysły na przyszłość naszego miasta. Po przeprowadzeniu badania, zdefiniowaniu potrzeb, planujemy w najbliższym czasie zaprosić mieszkańców Piły do zorganizowania spotkania z nowowybranym prezydentem, na których zostaną zebrane deklaracje, co zamierzają zrobić podczas 3 lat kadencji. W kolejne rocznice wyborów proponujemy organizowanie debat podsumowujących każdy rok kadencji. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Piły wesprą nasze starania o poprawienie świadomości obywatelskiej i że za 3 lata wspólnie będziemy świętować kolejne pobicie frekwencyjnego rekordu. 

Lokalna Organizacja Społeczna
OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI

 

 

Lokalna Organizacja Społeczna Obywatele Przeciw Korupcji