Pomiń menu

ankieta marzeń

              

 

 

 

Lokalna Organizacja Społeczna

 

OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI

 

64-920 Piła, ul. Walki Młodych 30, pok. 6

 

tel.: 0 601 97 06 79; e-mail: [email protected]

 

 

                                                                           Szanowni Państwo

 

 

Jesteśmy organizacją działającą na terenie powiatu pilskiego od 2004 roku. Zajmujemy się podnoszeniem jakości życia publicznego, w szczególności zwiększeniem jego przejrzystości i uczciwości, głównie na poziomie jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji.

 

 

Obecnie bierzemy udział w drugiej edycji ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór”, organizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

 

 

Celem ankiety jest poznanie najważniejszych, zdaniem mieszkańców, problemów powiatu pilskiego. Znając Państwa potrzeby, będziemy mogli zapytać władze samorządowe, jakie mają pomysły na przyszłość naszego miasta.

 

 

Udzielenie przez Państwa odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania jest niezwykle ważne. Pomoże nam w przygotowaniu debaty, którą zamierzamy przeprowadzić w 2007 r.

 

 

 

Z poważaniem Artur Łazowy, koordynator

 

Lokalna Organizacja Społeczna

 

OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI

 

 

 

Ankieta

 

 

1. Czy jest Pan/i zadowolona z życia w Pile? (aby zaznaczyć wybór odpowiedzi, należy otoczyć kółkiem cyfrę znajdującą się obok niej)

 

1) zdecydowanie tak (jeżeli zaznaczyła Pani tę odpowiedź prosimy przejść do pytania numer 2)

 

2) raczej tak (jeżeli zaznaczyła Pan/i tę odpowiedź prosimy przejść do pytania numer 2)

 

3) raczej nie (jeżeli zaznaczyła Pan/i tę odpowiedź prosimy przejść do pytania numer 3)

 

4) zdecydowanie nie (jeżeli zaznaczyła Pan/i tę odpowiedź prosimy przejść do pytania numer 3)

 

5) trudno powiedzieć (jeżeli zaznaczyła Pan/i tę odpowiedź prosimy przejść do pytania numer 4)

 

 

2. Z jakich powodów jest Pan/i zadowolona z życia w Pile?

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

3. Z jakich powodów nie jest Pan/i zadowolona z życia w Pile ? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

4. Jak ocenia Pan/i Piłę w porównaniu z innymi znanymi Pan/i miastami?

 

1) jest zdecydowanie lepsza (jeżeli zaznaczyła Pan/i tę odpowiedź prosimy przejść do pytania numer 5)

 

2) jest lepsza (jeżeli zaznaczyła Pan/i tę odpowiedź prosimy przejść do pytania numer 5)

 

3) nie jest ani lepsza ani gorsza (jeżeli zaznaczyła Pan/i tę odpowiedź prosimy przejść do pytania numer 7)

 

4) jest gorsza (jeżeli zaznaczyła Pan/i tę odpowiedź prosimy przejść do pytania numer 6)

 

5) jest zdecydowanie gorsza (jeżeli zaznaczyła Pan/i tę odpowiedź prosimy przejść do pytania numer 6)

 

6) trudno powiedzieć (jeżeli zaznaczyła Pan/i tę odpowiedź prosimy przejść do pytania numer 7)

 

 

5. Dlaczego uważa Pan/i Piłę , za lepszą w porównaniu z innymi znanymi Pan/i miastami ?

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

6. Dlaczego uważa Pan/i Piłę, za gorszą w porównaniu z innymi znanymi Pan/i miastami?

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

7. Prosimy wymienić nie więcej jak 5 problemów jakie występują w Pile. Jeżeli uważa Pan/i, że w Pile nie występują problemy, prosimy umieścić znak „x” w tym miejscu: (prosimy umieścić odpowiedź w wykropkowanych miejscach poniżej, pamiętając, aby wpisywać tylko jeden problem przy każdej z cyfr)

 

1/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

2/……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

3/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

4/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

5/……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

8. W tabelce poniżej znajduje się lista problemów Piły, podać liczbę (minimum 2 maksimum 5 problemów). Prosimy zaznaczyć na skali (wstawiając znak „x” w odpowiedniej kratce) jak ważny jest według Pan/i dany problem. „1” oznacza, że problem jest „zdecydowanie nieważny”, ”5”, że jest „zdecydowanie ważny”

 

 

Lp.

 

 

PROBLEM

 

tu wpisywać zidentyfikowane wcześniej problemy Piły

 

SKALA WAŻNOŚCI

 

JAK WAŻNY WEDŁUG PANI JEST TEN PROBLEM?

 

1- „zdecydowanie nieważny”

 

5 – „ zdecydowanie ważny”

 

1

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

2

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

3

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

4

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

5

 

 

1

 

2

 

3