Pomiń menu

SONDAŻ SPOŁECZNY W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA GMINY Piły I JAKOŚCI W NIEJ ŻYCIA

  

SONDAŻ SPOŁECZNY W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA

 

GMINY Piły I JAKOŚCI W NIEJ ŻYCIA

 

 

Podaj swoja ocenę dotyczącą wymienionych poniżej aspektów funkcjonowania Twojej Gminy (wybraną ocenę zaznacz):

 

 

Lp

 

Pytania o sprawy lokalne

 

Ocena

 

1

 

Jak oceniasz pracę prezydenta

 

bdb

 

db

 

dst

 

ndst

 

2

 

Jak oceniasz pracę rady gminy

 

bdb

 

db

 

dst

 

ndst

 

3

 

Jak oceniasz pracę urzędu gminy

 

bdb

 

db

 

dst

 

ndst

 

4

 

Jak oceniasz poziom bezpieczeństwa na terenie gminy

 

bdb

 

db

 

dst

 

ndst

 

5

 

Jak ocenisz estetykę gminy

 

bdb

 

db

 

dst

 

ndst

 

6

 

Jak oceniasz funkcjonowanie pomocy społecznej

 

bdb

 

db

 

dst

 

ndst

 

7

 

Jak oceniasz funkcjonowanie oświaty w gminie

 

bdb

 

db

 

dst

 

ndst

 

8

 

Jak ocenisz funkcjonowanie ochrony zdrowia na terenie gminy

 

bdb

 

db

 

dst

 

ndst

 

9

 

Jak oceniasz działania w zakresie ochrony środowiska

 

bdb

 

db

 

dst

 

ndst

 

10

 

Jak oceniasz poziom życia kulturalnego w gminie

 

bdb

 

db

 

dst

 

ndst

 

11

 

Jak oceniasz możliwości korzystania z rekreacji i uprawiania sportu

 

bdb

 

db

 

dst

 

ndst

 

13

 

Jak oceniasz działania samorządu w zakresie ograniczania bezrobocia w gminie

 

bdb

 

db

 

dst

 

ndst

 

14

 

Jak oceniasz poziom dochodów w swoim gospodarstwie domowym

 

bdb

 

db

 

dst

 

ndst

 

16

 

Jak oceniasz działania samorządu w zakresie stwarzania warunków do rozwoju przedsiębiorczości

 

bdb

 

db

 

dst

 

ndst