Pomiń menu

Przygotowania do monitoringu w koalicji jeleniogorskich organizacji.

W dniu 24 sierpnia 2007 r. organizacje: Osrodek Edukacji Makrobiotycznej, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych i Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych spotkały się ,aby omówic działania związane z monitoringiem. Przypomniano zasady monitoringu , wybrano narzędzia,jakimi organizacje będą się posługiwały podczas monitorowania , organizacje wybrały z Daklaracji Prezydenta Miasta zobowiazania ,które będa monitorowały , omówiono harmonogram działań przed , w trakcie i po zakończeniu monitoringu. Ponadto przedyskutowano sposób przeprowadzenia debaty z udziałem prezydenta i mieszkańców, na której przedstawione będa wyniki monitoringu. Ustalono termin kolejnego spotkania,na którym przygotowane zostaną materiały informujące o rozpoczęciu monitorowania dla prezydenta i mediów. Informację w imieniu organizacji przygotowała: Danuta Rybicka- Jakubiec

 

Stowarzyszenie Ośrodek Edukacji Makrobiotycznej – Biuro Porad Obywatelskich