Pomiń menu

Stowarzyszenie Ośrodek Edukacji Makrobiotycznej - Biuro Porad Obywatelskich

Organizacja zajmuja się krzewieniem kultury ekologicznej , edukacją żywieniową(organizuje pogadanki ,wykłady ,pokazy żywieniowe) edukacja obywatelską- prowadzimy Biuro Porad Obywatelskich,które bezpłatnie udziela porad i pomaga w rozwiązywaniu trudnych spraw związanych z zatrudnieniem,bezrobociem,opieka społeczna ,sprawami obywatel a instytucja ,ubezpieczeniami społecznymi itp.