Pomiń menu

Raport z debaty w Lubaczowie z kandydatami na posłów

 

Około 200 osób zgromadziła na hali sportowej Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie debata z kandydatami na posłów zorganizowana przez Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju. To pierwsze tego rodzaju spotkanie, na którym można było w jednym miejscu spotkać prawie wszystkich miejscowych kandydatów startujących do Sejmu z różnych list wyborczych. Nie stawili się tylko – mimo zaproszenia – kandydaci „Samoobrony”.  Przed wejściem na salę – pielęgniarki z NZOZ R-36 zmierzyły kandydatom  ciśnienie – niemal wszyscy  uczestnicy debaty mieli je nieco wyższe od „książkowej” normy. Potem poddani zostali różnym próbom: musieli opowiedzieć w minutę coś o sobie, przedstawić własny pomysł na wsparcie różnych projektów w powiecie lubaczowskim. Potem rozpoznawali na zaprezentowanych na ekranie zdjęciach różne charakterystyczne miejsca w powiecie lubaczowskim a pytania do tego konkursu przygotował Janusz Mazur z Muzeum Kresów w Lubaczowie. Następnie musieli się popisać wiedzą o mechanizmach polskiego parlamentaryzmu odpowiadając na pytania przygotowane przez uczniów z Zespołu szkół w Lubaczowie. Starali się też na podstawie nagrań rozpoznać znane postacie z politycznego Parnasu i spożyć w dystyngowany sposób ptysie „giganty” przygotowane przez cukiernię pani Stefanii Sierkowskiej – widzowie mogli obserwować technikę konsumpcji i porównać ze wzorcem w wykonaniu Jolanty Kwaśniewskiej ze słynnego już programu TVN Style. W dalszej części programu kandydaci musieli określić swoje stanowisko w ważnych kwestiach publicznych poprzez udział w głosowaniu przez podniesienie ręki „za” lub „przeciw” w sprawach, które ostatnio budziły żywe społeczne emocje. Widzowie wysłuchali też „sejmowych” przemówień na dowolnie wybrane przez kandydatów tematy oraz ulicznej sondy wśród spotkanych na ulicach miasta przechodniów i ich  opinii na temat parlamentu oraz oczekiwań formułowanych   wobec potencjalnych posłów. Uczestnicy debaty mieli też okazję zadać pytania kandydatom i zagłosować na tego, który wydał się najbardziej przekonujący wrzucając do urny kartkę z wylosowanym przez niego na początku spotkania numerem. W obliczaniu głosów wyjętych z urn uczestniczyli obserwatorzy wskazani przez kandydatów. Po otwarciu urn i podliczeniu głosów okazało się, że:

W głosowaniu wzięło udział  166 osób

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą ilość głosów:
1. Mirosław Karapyta – 75 głosów
2. Witold Gimlewicz – 37 głosów
3. Wiesław Kudyba – 32 głosy
4. Grzegorz Sobolewski – 11 głosów
5. Jerzy Zając – 8 głosów
6. Krzysztof Szczepański – 3 głosy
W przygotowanie przez Stowarzyszenie Edukacja dla Rozwoju debaty zaangażował,o się spontanicznie wiele osób indywidualnych i instytucji. Szczególnej pomocy i wsparcia doświadczyliśmy od Zespołu Szkół w Lubaczowie i jego dyrektora Andrzeja Nepelskiego oraz młodzieży z klasy dziennikarskiej.
A jak naprawdę zagłosują mieszkańcy powiatu lubaczowskiego – okaże się już 21 października.

Więcej informacji na stronie www.radio.lubaczow.pl

Galeria zdjęć z debaty: http://picasaweb.google.com/radio.lubaczow/DebataSejmowa2007

Stowarzyszenie Edukacja Dla Rozwoju