Pomiń menu

Zaproszenie na debatę pt.: OBYWATELE ZMIENIAJĄ ŚWIAT – dobre przykłady programu działań

Szanowni Państwo,
Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych.

Dzięki działaniom licznych stowarzyszeń i fundacji naszego regionu przyczyniamy się do atrakcyjniejszego oblicza naszej małej ojczyzny. To cel, który łączy organizacje poprzez działania na polu kultury, ekologii, pracę na rzecz chorych, bezdomnych czy inne działania dobroczynne.

Uprzejmie zapraszamy wszystkich chętnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych na debatę pt.: OBYWATELE ZMIENIAJĄ ŚWIAT – dobre przykłady programu działań.

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 grudnia (środa) 2007 r. o godz. 1200 w sali Europejskiej Hotelu GROMADA w Pile, al. Piastów 15.

Bliższych informacji udziela:
Artur Łazowy, Lokalna Organizacja Społeczna OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI, www.lgo.pl/opk
Piła, ul. Walki Młodych 30, pok. 6, telefax 067 2146659, tel.: 0 601 97 06 79,e-mail: [email protected]

Współorganizatorem konferencji jest: Lokalna Grupa Społeczna Obywatele Przeciw Korupcji, Powiatowe Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Pile, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Centrum Informacyjno Doradcze

Przewidywany program wystąpień:
12.00                Otwarcie konferencji

12.00 – 12.10    Prezentacja zasad akcji Masz głos, masz wybór

12.10 – 12.25    Prezentacja Zbigniewa Kosmatki – Prezydenta Miasta Piły, na temat realizacji zadań w pierwszym roku kadencji

12.25 – 12.45    Dyskusja, pytania

12.45 – 13.00    Przerwa

13.00 – 13.15    Prezentacja raportu
„Piła w oczach jej mieszkańców”

13.15 – 13.30    Prezentacja raportu z programu Laboratorium Monitoringu Budżetu realizowanego na terenie UM Piły

13.30 – 13.50    Grażyna Kopińska, dyrektor Programu Przeciw Korupcji, Fundacja im. S. Batorego, Warszawa

13.50 – 14.00        Przerwa na kawę

14.00 – 14.15    Współpraca organizacji pozarządowych powiatu pilskiego

14.15 – 14.30        Wystąpienie eksperta

14.30 – 15.00        Dyskusja i zakończenie

Zadanie współfinansowane ze środków:
Unii Europejskiej, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Fundacji im. Stefana Batorego, Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.

Celem akcji Masz głos, masz wybór jest wzmocnienie dialogu między mieszkańcami i władzami samorządowymi, na temat problemów lokalnych oraz budzenie poczucia współodpowiedzialności – zarówno władz, jak i mieszkańców – za losy gminy. Przed wyborami samorządowymi w 2006 roku przeprowadziliśmy publiczną debatę z wszystkimi kandydatami na stanowisko Prezydenta Miasta Piły. W tym roku kontynuując akcje Masz głos, masz wybór chcielibyśmy podsumować pierwszy rok kadencji.

Dziś mija rok od dnia wyborów samorządowych 2006 roku. 12 listopada ubiegłego roku po raz piąty po 1989 zdecydowaliśmy o kształcie samorządu terytorialnego, a po raz drugi wybraliśmy bezpośrednio wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast.

Jak działają ci, którym zaufaliśmy rok temu? Czy realizują to, do czego zobowiązali się przed wyborami? Czy ich działaniom towarzyszy publiczna debata? Czy mieszkańcy mają wpływ na poczynania swoich reprezentantów?

W miejscowościach, w których realizowana jest akcja "Masz głos, masz wybór" odbywają się kolejne debaty z udziałem lokalnych władz, a organizacje podsumowują swoje działania w ramach monitoringu deklaracji składanych przez owe władze.

Laboratorium Monitoringu Budżetu jest programem, którego celem jest podniesienie jakości oraz przejrzystości życia publicznego na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. Wierzymy, że cel ten jest osiągalny dzięki wzmacnianiu uczestnictwa obywateli w procesie tworzenia budżetu lokalnego. Lokalna Grupa Społeczna OBYWATELE PRZECIW KORUPCJI prowadziła monitoring procedur informowania mieszkańców o ważnych dla nich sprawach, stosowanych przez Urząd Miasta Piły, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia, realizacji oraz wykonania budżetu gminy.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA w ramach Programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizuje projekt „Powiatowe Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Pile”. Naszym celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspomaganie, integrację i promocję organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu pilskiego.

Powiatowe Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych w Pile
prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA.
Piła, ul. Walki Młodych 30, pokój 6, I piętro
Telefax 067 2146659, email: [email protected]
 

Lokalna Organizacja Społeczna Obywatele Przeciw Korupcji