Pomiń menu

www.projekt-krakow.pl

Od września działa strona internetowa informująca o prowadzonym w Krakowie monitoringu. Umieszczone zostały na niej: informacje o istocie i zasadach akcji, o jej przebiegu w Krakowie, wiadomości prasowe oraz treści uchwał przyporządkowane do poszczególnych zadań, jak i dane organizatorów i stowarzyszeń wchodzących w skład koalicji lokalnej. Strona jest przystosowana do potrzeb aktualnej jak i przyszłych edycji akcji niezależnie od składu koalicji.

www.projekt-krakow.pl


Obywatelskie Forum Demokratyczne