Pomiń menu

Obywatelskie Forum Demokratyczne

Cenimy sobie działania niezależne, inicjatywy obywatelskie osób, które poprzez rozwiązywanie problemów lokalnej społeczności, nie licząc na pomoc Państwa, starają się naprawić choćby najmniejszy z fragmentów naszej rzeczywistości. Chcemy prowadzić działania na rzecz wprowadzenia reform mających na celu ograniczenie ingerencji władzy politycznej w życiu obywateli, ich obronie przed szkodliwymi działaniami władz. Chcemy by obywatele z własnej inicjatywy tworzyli odpowiadające ich potrzebom formy życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego.