Pomiń menu

W Dąbrowie Górniczej odbyła sie debata podsumowujaca

 

21 listopada Stowarzyszenie Civitas zorganizowało kolejne spotkanie prezydenta Dabrowy Górniczej Zbigniewa Podrazy z mieszkańcami.

Tak jak poprzednio również tym razem w spotkaniu uczestniczyła liczna grupa dąbrowskich studentów i  uczniów szkół ponadgimnazjalnych wraz z  opiekunami, przedstawiciele organizacji pozarządowych i inni meszkańcy miasta.

Główną częścią spotkania było przedstawienie przez Stowarzyszenia Civitas sprawozdania z monitoringu zobowiazań, które prezydent podjąl po pierwszym spotkaniu 10 maja.

Do sprawozdania Stowarzyszenia odniósł się w swoim wystąpieniu- prezentacji Prezydent. Uzupełnił je dodając szczegółowe dane na temat np.  finansowania poszczególnych inwestycji przebiegu realizacji wszystkich  zadań.

Prezydent omówił też krótko te punkty z deklaracji, które dotyczą przedsięwzięć na całą kadencję, jakie są  możliwości zrealizowania ich w  zakładanym czasie.

Nastepnym punktem spotkania byla otwarta debata prezydenta z mieszkańcami. Padło wiele pytań, nie tylko związanych z omawianymi wcześniej tematami ale poruszajacych inne problemy ważne dla mieszkańcow miasta.

Spotkanie zakończyliśmy słowami, że akcja „Masz głos , masz wybór” trwa nadal.W przyszłym roku planowane są kolejne spotkania z Prezydentem, podczas których Stowarzyszenie Civitas  będzie przedstawiać na bieżąco  efekty działań naszych władz , a mieszkańcy będą mieli okazje  zadawać pytania dotyczące interesujących ich zagadnień. 

Stowarzyszenie CIVITAS