Pomiń menu

Stowarzyszenie Civitas

Zadania statutowe naszego Stowarzyszenia są zbiezne z ideą Akcji, np; - budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa obywatelskiego - upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich - promowanie współdziałania z samorządem lokalnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz politykami