Pomiń menu

26 listopada 2007r.: debata podsumowująca w Nasielsku

W poniedziałek 26 listopada 2007r. w kinie Niwa w Nasielsku Stowarzyszenie Europa i My zorganizowało debatę podsumowującą z udziałem Burmistrza Nasielska Bernarda Dariusza Muchy. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji „Masz głos, masz wybór", której inicjatorem jest Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Akcja ma na celu budowanie płaszczyzny dialogu pomiędzy samorządem i mieszkańcami oraz zwiększenia zaangażowania obywateli w życie publiczne.

Listopadowa debata w Nasielsku była podsumowaniem i sprawozdaniem z deklaracji Burmistrza podpisanej 11 maja 2007r. Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców z Raportem dotyczącym monitoringu realizacji zobowiązań Burmistrza, do których zobowiązał się w deklaracji.

Frekwencja  nie była imponująca, obok nielicznej grupy mieszkańców było kilku radnych  i przedstawicieli lokalnej prasy („Życie Nasielska” i „Tygodnik Mazowiecki”). Przed spotkaniem została rozprowadzona wśród mieszkańców ankieta, w której mieszkańcy mogli zgłosić własne problemy oraz propozycje zadań, które powinny zostać umieszczone w budżecie gminy.

Debata rozpoczęła się punktualnie o godz. 17.30. Koordynatorka akcji „Masz głos, masz wybór ” w Nasielsku Elżbieta Wróblewska po przywitaniu przybyłych przedstawiła krótko cele i charakterystykę akcji. Następnie odbyła się prezentacja na temat monitoringu-każdy z przybyłych otrzymał dokument na własność. Z kolei głos zabrał Burmistrz-podziękował Stowarzyszeniu Europa i My za zaangażowanie i wyraził nadzieję, że przy następnym spotkaniu będzie więcej zainteresowanych mieszkańców. Dalszą część spotkania wypełniły odpowiedzi Burmistrza na wszystkie pytania skierowane do niego z sali a dotyczyły one:   remontu ulic, budowy ronda i sygnalizacji świetlnej, budowy parkingu przy kościele przy współudziale parafii, problemów związanych z kanalizacją i gazyfikacją, funkcjonowania oczyszczalni ścieków oraz perspektyw dla oświaty w gminie i poprawy warunków w miejskim przedszkolu.

Debata zakończyła się poinformowaniem, że relacja ze spotkania w Nasielsku będzie zamieszczona na stronach internetowych www.maszglos.pl  www.europaimy.org  oraz www.um.nasielsk.pl  a akcja będzie kontynuowana przez Stowarzyszenie Europa i My do końca kadencji (2006 – 2010)

Stowarzyszenie Europa i My
Elżbieta Wróblewska 

Stowarzyszenie Europa i My