Pomiń menu

Stowarzyszenie Europa i My

Stowarzyszenie Europa i My jest niezależną i apolityczną organizacją pozarządową, która działa na rzecz ogółu społeczności. Stowarzyszenie powstało w 2002 roku jako organizacja non-profit w celu podjęcia działań w sferze szeroko pojętej promocji integracji europejskiej, rozwoju regionalnego, promocji i organizacji wolontariatu oraz wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie Europa i My posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń. Od marca 2004 posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). Aktywność Stowarzyszenia Europa i My koncentruje się na wspieraniu inicjatyw społecznych i samorządowych. Do najważniejszych projektów i akcji realizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat należą: Projekty lokalne: • „Dolina Rytmu - wsparcie młodzieży gminy Nasielsk” – połączenie profilaktyki zachowań stojących w sprzeczności z prawem i animacji działań twórczych, projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.5 SPO RZL - Nasielsk, • Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grodzisku Mazowieckim • Lokalne Konkursy Grantowe, projekt realizowany wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w rmach programu "Działaj Lokalnie". • „Wigilijny uśmiech dziecka” – paczki oraz wigilia dla dzieci objętych pomocą MGOPS w Nasielsku. • „Masz głos - masz wybór"; Projekty ogólnopolskie: • Ogólnopolska konferencja „Czy było warto – bilans efektów pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej” patronat honorowy: Prezes Rady Ministrów oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego, • Szkolenia dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, samorządowców i innych. • Nocny Rajd Świetlików w Górach Świętokrzyskich „REPLIKA”; Projekty międzynarodowe: • „Study Tours to Poland” - dwunastodniowa wizyta studyjna 10 studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji, • „Sharing the Experience of NGO – Współdziałanie i wymiana doświadczeń w zakresie sfery działalności organizacji pozarządowych w Polsce i Kaliningradzie” w ramach programu „RITA - Przemiany w Regionie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji, • Współpraca w ramach Stowarzyszenia Młodzieży Wyszehradzkiej.