Pomiń menu

Spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Gorlic i Radnymi

Spotkanie mieszkańców i administracji osiedla  z Burmistrzem i Radnymi Gorlic

W miejskim Zespole Szkół Nr 4 przy ul. Krasińskiego 9 w Gorlicach odbyło się spotkanie mieszkańców z Burmistrzem Miasta Gorlice i Radnymi  Miasta  Gorlice (obecni wszyscy Radni naszego okręgu wyborczego).

Tematyka spotkania została wcześniej podana do publicznej wiadomości poprzez powieszenie plakatów o spotkaniu, zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowpartner.xu.pl i na stronie www.spolkras.xu.pl oraz w formie tradycyjnej wyłożona do wglądu w administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „KRASIŃSKIEGO”, jak również przesłania imiennych zaproszeń i przeprowadzonych rozmów telefonicznych z osobami zaproszonymi.

Porządek obrad obejmował  tematy dotyczące mieszkańców tego Osiedla takie jak:

  • Realizacja programu rewitalizacji dla Miasta Gorlice w tym: układ komunikacyjny na terenie osiedla przy ul. Krasińskiego, realizowany łącznie z remontem kapitalnym ul. Krasińskiego (siedem tematów szczegółowych).
  • Renowacja terenów zielonych osiedla w tym: nasadzenie nowych drzew i krzewów, wykonanie skwerków z piaskownicami, wyposażenie placów zabaw w bezpieczny sprzęt, nasadzenie żywopłotów;
  • Remont i adaptacja budynku po byłej kotłowni osiedlowej na świetlicę osiedlową oraz pomieszczenia na działalność gospodarczą.
  • Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Krasińskiego, jak również wymiana przyłączy magistrali ciepłownicze do budynków wielorodzinnych na rury proizolowane.
  • Renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych w tym odnowa części głównej struktury budynków, instalacji technicznej, oraz prace z zakresu oszczędności energii poprzez ocieplenie piwnic, pomieszczeń wspólnych itp.
  • Omówiono zadania i wnioski zgłoszone przez Zarząd Osiedla Nr 12 do projektu budżetu w tym: pięć zadań inwestycyjnych, sześć zadań bieżących, siedem zadań statutowych oraz zadania z Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomani, trzy zadania.

Realizacja zadań w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”

Referujący zaprezentowali przedstawioną tematykę dodatkowo wyjaśniając szczegółowo i odpowiadając na pytania związane z prezentowanymi tematami.

Burmistrz Gorlic poinformował o realizowanych zadaniach w 2007r., dotyczących obszaru administracyjnego Zarządu Osiedla Nr 12 oraz planowanych zadaniach omawianych przez referujących przedmówców jak również realizacja tematów objętych deklaracją rozwiązywania lokalnych problemów w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”.

Radni z tego okręgu wyborczego prezentowali podjęte działania zmierzające do realizacji omawianych problemów, deklarując pełne zaangażowanie i pomoc we wdrażaniu pilnych tematów określonych przez mieszkańców. Prowadzona dyskusja była rzeczowa, wymieniono poglądy i opinię o problemach ważnych z punktu widzenia mieszkańców.

Dokonano ustaleń dla realizacji priorytetowych zadań.

Stowarzyszenie Partner Dla Przedsiębiorczości