Pomiń menu

Dąbrowa Gornicza -raport z monitoringu

 

21 listopada w sali Audytorium Maximum  w Wyższej Szkole Biznesu  w Dabrowie Gorniczej zorganizowaliśmy  kolejne spotkanie prezydenta Zbigniewa Podrazy z mieszkańcami. Naszym celem było przedstawienie zebranym sprawozdania z monitoringu zobowiązań, jakie Prezydent podjął w wyniku  pierwszej debaty w dn. 10.maja 2007.

Członkowie Stowarzyszenia Civitas przedstawili  wyniki przeprowadzonego monitoringu  w oparciu o:

– analizę udostępnionych nam dokumentów
– wiadomości prasowe
– przeprowadzone wizje lokalne
– rozmowy z ludźmi dysponującymi wiadomościami z tego zakresu.

Do sprawozdania Stowarzyszenia odniósł się w swoim wystąpieniu- prezentacji Prezydent.

Uzupełnił je dodając szczegółowe dane na temat np.  finansowania poszczególnych inwestycji przebiegu realizacji poszczególnych zadań.

Tak wiec kolejno:

1.Stworzenie podstawowych dokumentów strategicznych  dla miasta.

Projekt Strategii Dla Miasta 2004-2020 jest gotowy  i zostanie poddany pod głosowanie na najbliższej listopadowej sesji Rady Miasta.

Nad tworzenia Strategii pracował  m.in. Komitet Programujący, do którego zaproszono: przedstawicieli sektora biznesu, sektora społecznego ( III sektora) oraz administracji publicznej, m.in. parlamentarzystów z regionu – w sumie ok. 80 osób.

Swoje opinie mogli przedstawiać tez wszyscy mieszkańcy w ankietach dostępnych w kilku punktach w mieście i na stronie internetowej UM . Ankiet wróciło tylko ok.2000.

Na stronie internetowej www.srategia.dabrowa-gornicza.pl można znaleźć wiele informacji dotyczących jak ten dokument powstawał , jak przebiegały konsultacje społeczne i kto brał udział w nadaniu ostatecznego kształtu „Strategii…”

2. Stworzenie kina studyjnego w PKZ( reaktywacja kina )

Kino jest i działa. Byliśmy tam , oglądaliśmy , przeprowadziliśmy także rozmowę z panem Mariuszem Tarnowskim gł.specj.ds marketingu i organizacji imprez masowych, filmoznawcą.

Oficjalne otwarcie kina KADR odbyło się 16 października. Wyremontowana i odnowiona sala kinowa  na 88 miejsc; bardzo nam się podoba.: nowe, wygodniejsze fotele, przytulna atmosfera. Seanse odbywają się 2 razy dziennie, dwa różne filmy, o godz. 17 i 19, w czwartki  natomiast przeglądy  w ramach Klubu Filmowego, np. w listopadzie przegląd filmów Dawida Lyncha.

Cena biletów 12 zł..

Klub Filmowy to preludium do reaktywacji Dyskusyjnego Klubu Filmowego, który kiedyś działał na terenie PKZ-tu. Jeśli będą chętni – to są możliwości w ramach Federacji DKF-ów organizować  własne przeglądy filmowe za pozyskane  fundusze z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Działa tez Akademicki Klub Filmowy ‘Zagłębie”, który prowadzi Jarek Cyba z kabaretu  DNO. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Młodzież szkolna może tu nauczyć się posługiwać profesjonalnym sprzętem, a nawet próbować  robić własne filmy.

Bieżące informacje o repertuarze można znaleźć na stronie :www.palac.art.pl

Nasze wnioski  pomysł świetny, Kino jest potrzebną alternatywą dla kina czysto komercyjnego ( tzw. Multikina) z przeznaczeniem dla bardziej wymagającego widza, którego powinniśmy w naszym mieście wychować. Podoba nam się pomysł lansowania kultury z nieco wyższej półki.

Stad apel skierowany na spotkaniu do Prezydenta o  promowanie tego rodzaju inicjatyw, szczególnie wśród młodzieży.

3. Wybudowanie bazy turystyczno noclegowej: Eurocamping – Błędów oraz stworzenie sieci szlaków rowerowych łączących najatrakcyjniejsze miejsca na terenie miasta

Inwestycja jest współfinansowana przez  fundusze z Unii Europejskiej oraz  z budżetu państwa. Przewidywany termin zakończenia prac to 3 grudnia tego roku.

Przekazaliśmy nasze spostrzeżenia z przeprowadzonej wizji lokalnej sprzed trzech dni, pokazaliśmy aktualne zdjęcia. Stoi już 8  drewnianych domków po 8 miejsc noclegowych w każdym. Domki są całoroczne, każdy wyposażony w aneks kuchenny i ogrzewanie, trzy z nich przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jest tez zadaszone miejsce do grillowania , miejsce na ognisko, budynek, w którym będzie portiernia.  Dowiedzieliśmy się, że przewidziane jest tez miejsce na pole namiotowe , parking dla przyczep campingowych, a także boisko do siatkówki..

Miejsce jest jeszcze jednak placem  nie zakończonej budowy.

Rozmawialiśmy z mieszkańcami , co sadzą o powstającym Eurocampingu, czy położenie ( po drugiej stronie drogi, w bliskim sąsiedztwie stoją domy mieszkalne) nie będzie dla nich uciążliwe Usłyszeliśmy same pozytywne opinie. Eurocamping powstał bowiem na miejscu dawnego schroniska młodzieżowego, tak więc mieszkańcy sa przyzwyczajeni do obecności młodzieży, a nawet, jak powiedziała nam jedna z pytanych osób, brakuje im wieczornych śpiewów przy akompaniamencie gitary.

Podzieliliśmy się w tym miejscu uwagą, że naszym zdaniem, przy ruchliwej drodze sąsiadującej z terenem Eurocampingu brakuje widocznego elementu z informacją o powstającej bazie turystycznej, co już mogłoby  budzić  zainteresowanie potencjalnych chętnych. Jest tylko   niewielka tablica informacyjna  przy bocznej drodze wjazdowej .

Temat ścieżek rowerowych przedstawiliśmy w oparciu o dane otrzymane   z Wydz. Strategii, Promocji, Kultury i Sportu.. Posiadamy tez mapę , której chwilowo nakład niestety się wyczerpał , na której zaznaczono wszystkie ścieżki. .Obecnie wytyczono i oznaczono ok.60 km tras. Są to:

Trasa I – Park „Zielona” – Pogoria III 
Trasa II- dookoła Pogorii III
Trasa III- Park „Zielona”- Pogoria IV
Trasa IV- Pogoria II-Pogoria I
Trasa V – Wojkowice Kościelne – Sikorka- Trzebiesławice
Trasa VI- Sikorka – Błędów

4. Wybudowanie sezonowego sztucznego lodowiska w centrum miasta.

Ten punkt w całości przedstawił Prezydent, ponieważ postanowił zaskoczyć wszystkich informacją, że ostatecznie będzie to wielosezonowe, demontowane lodowisko syntetyczne.

Ponoć na takim samym jeżdżą uczestnicy programu „Gwiazdy tańczą na lodzie”. Może być ono montowane w rożnych miejscach i nie wymaga zadaszenia. Jednorazowo może z niego korzystać 150 łyżwiarzy.

Lodowisko zostanie uruchomione jeszcze w grudniu tego roku na placu przed Pałacem Kultury, ze względu na dogodne położenie komunikacyjne i  dobry dostęp.

Po sezonie zimowym lodowisko ma być przeniesione do Parku Hallera, a latem na teren kąpieliska Pogoria III. Tak więc będziemy mogli jeździć na łyżwach w kąpielówkach

Lodowisko ma być czynne w godzinach 9.00-22.00. Łyżwy będzie tez można wypożyczyć na miejscu i naostrzyć. Administratorem obiektu będzie Centrum Sportu i Rekreacji . Ceny biletów  to : dla dzieci 1 zl/godz , dla dorosłych 2 zl/ godz.. W trakcie ferii za okazaniem legitymacji wejścia dla młodzieży za darmo.

5. Utworzenie biura ds. organizacji pozarządowych w strukturze Urzędu Miejskiego.

Biuro działa, tworzy go dwuosobowy zespół  Piotr Drygała i Dagmara Kucybała. Jest niezbędnym   elementem  w działalności organizacji pozarządowych jako łącznik pomiędzy NGO a Urzędem Miejskim i koordynator działań sektora NGO w naszym mieście.

W ramach działań podjętych przez Biuro stworzono dobrze działającą stronę www.ngo.dabrowa-gornicza.pl zawierającą m.in. bazę organizacji pozarządowych działających w mieście. Zainicjowano tez  projekt współpracy pomiędzy organizacjami, co zaowocowało powstaniem w dn. 6.12 2007 Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. W skład Forum wchodzą 42 organizacje w tym nasze Stowarzyszenie.

W ramach podjętych działań przeprowadzane są szkolenia dla członków organizacji pozarządowych i dla wolontariuszy. Prowadzone są też prace nad uruchomieniem Centrum Wolontariatu.

W dalszej części spotkania Prezydent omówił krótko te punkty z deklaracji, które dotyczą przedsięwzięć na całą kadencję. jakie są  możliwości zrealizowania ich w  zakładanym czasie.

Następnie oddaliśmy głos  mieszkańcom . Rozpoczęła się debata , która pomagali nam prowadzić uczniowie z Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Pytań było wiele, często bardzo szczegółowych i dotyczących  różnorodnych problemów, np  czy i kiedy będzie wybudowane schronisko dla psów,  jak zwiększyć częstotliwość kursowania autobusów dowożących młodzież do szkól z terenów zielonych.

Na zakończenie spotkania podkreśliliśmy, że akcja ma całkowicie apolityczny charakter, a jej podstawowym  przesłaniem jest zainteresowanie mieszkańców sprawami miasta i zachęcenie ich do większej aktywności. Jednocześnie wybrani przez nas samorządowcy są bardziej zobligowani do działania i do wywiązywania się ze złożonych społeczeństwu zobowiązań i obietnic jeśli mają świadomość, że wyborcy się temu przyglądają  i oceniają.

Spotkanie zakończyliśmy słowami, że akcja „Masz głos , masz wybór” trwa nadal .

W przyszłym roku planowane są kolejne spotkania z Prezydentem, podczas których  nasze Stowarzyszenie będzie przedstawiać na bieżąco  efekty działań naszych władz , a mieszkańcy będą mieli okazje  zadawać pytania dotyczące interesujących ich zagadnień.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele mediów lokalnych, m.in. Dziennika Zachodniego i TV TOM. Jest obszerna  relacja  z debaty na stronie www.ngo.dabrowa-gornicza.pl, Obszerny materiał  na temat j akcji i prowadzonego monitoringu  ukazał się tez  w weekendowym wydaniu DZ przed naszym spotkaniem.