Pomiń menu

Sprawozdanie ze spotkania mieszkańców z Burmistrzem Miasta Władysławowa

Spotkanie odbyło się 6 grudnia 2007 roku. Przygotowała je młodzież należąca do SKE „Amicus”. Wzięli w nim udział uczniowie szkół średnich – z klas maturalnych, niektórzy przedstawiciele Zarządów Dzielnic i Rad Sołeckich oraz kilku mieszkańców (w sumie około 50 osób).

Przebieg spotkania:

1. Przypomnienie treści deklaracji Burmistrza z maja 2007 roku.

2. Prezentacja multimedialna wyników monitoringu realizacji zobowiązań Burmistrza przygotowana przez SKE „Amicus”.

3. Prezentacja Burmistrza, w jakim stopniu udało się zrealizować zadania na rok 2007.

4. Dyskusja o realizacji zobowiązań (jakości, problemach) z udziałem członków SKE „Amicus”i mieszkańców gminy.

Burmistrz podczas swojej wypowiedzi przedstawił problemy jakie występowały w czasie realizacji poszczególnych zobowiązań. Na przykład: trudny dostęp do środków inwestycyjnych, problemy techniczne (przeprowadzenie ścieżki rowerowej przez centrum miasta – połączenie odcinka biegnącego z Chałup z mającym powstać odcinkiem ścieżki w kierunku  Karwi; teren stadionu miejskiego – była żwirownia), brak porozumienia z wydziałem ochrony środowiska (kwestia pomostu nad Zatoką Pucką w dzielnicy Szotland – jest to teren należący do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego). Burmistrz uzupełnił również nasz raport np. odnośnie budowy ulic. Oprócz ulicy Przedwiośnia w Jastrzębiej Górze i Zielonej w Chłapowie prowadzono również prace na ulicy Rozewskiej i Władysławowskiej. Samorząd miał również finansowy udział w modernizacji drogi z Władysławowa do Chałup oraz wlotu do Władysławowa od strony Pucka ( droga wojewódzka).

Podczas dyskusji z mieszkańcami pojawiła się kwestia zwiększenia atrakcyjności dzielnicy Szotland dla turystów. W planach jest wspólny wniosek  ziemi puckiej o dofinansowanie do UE pt. „Poprawa bezpieczeństwa nad akwenem Zatoki Puckiej”, w wyniku jego realizacji mógłby nastąpić rozwój sportów wodnych. Pojawił się pomysł (Burmistrza) stworzenia nad zatoką ścieżki edukacyjnej jako alternatywy dla plaży.

W czasie dyskusji pojawił się też temat ochrony środowiska, zwrócono uwagę na negatywną działalność niektórych mieszkańców – pompowanie do deszczówki ścieków.

Młodzież była zainteresowana wykorzystaniem Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie w związku z EURO 2012. Roztoczono wizję Władysławowa jako bazy noclegowej dla jednej z drużyn piłkarskich i jej kibiców.

opiekunowie SKE „Amicus”

Justyna Stuck

Michał Hirsz

 Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II