Pomiń menu

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II

W Zespole, do którego uczęszcza ponad 100 uczniów funkcjonuje gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne: - liceum ogólnokształcące, - technikum (kształcące w zawodach technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych). W gimnazjum i liceum ogólnokształcącym funkcjonują oddziały integracyjne, w których uczy się również młodzież niepełnosprawna. Chętnie korzystamy ze środków Unii Europejskiej, do tej pory udało się: - doposażyć szkołę w sprzęt komputerowy w ramach programu „Pracownie komputerowe dla szkół” i „Multimedialne Centra Informacyjne dla bibliotek szkolnych” – edycja 2006, - pozyskać środki na stypendia w ramach Wyrównywania szans edukacyjnych, - zorganizować wyjazdy zagraniczne dla uczniów (Leonardo da Vinci – staże; Młodzież – wymiany młodzieżowe). Uczestniczymy również w programach „Szkoła z klasą” i „Nauczyciel z klasą” . Na terenie Szkoły odbywa się szereg imprez dla mieszkańców miasta Władysławowo, m.in.: wieczornice , festyny , targi imprezy sportowe, również międzynarodowe.