Pomiń menu

Dwie debaty w Szklarskiej Porębie.

Obydwa spotkania dotyczyły akcji "Masz głos, masz wybór" oraz projektu Laboratorium Monitoringu Budżetu (LMB). Ponieważ na poziomie lokalnym najważniejsze są problemy lokalnej społeczności,a Burmistrz podpisał w maju deklarację swoich działań na ten rok i na całą kadencję,  to właśnie sposoby ich rozwiązania zdominowały te spotkania.

Pierwsze spotkanie, odbyło się 14.11.07, o godz. 17.00, w tzw Domu Spotkań na Białce. Gościem specjalnym spotkania był koordynator projektu LMB, Dariusz Kraszewski. Władze miasta reprezentowane były przez burmistrza- Arkadiusza Wichniaka oraz Przewodniczącego RM, Grzegorza Sokolińskiego.
Większość osób, które przybyły na spotkanie, to przedstawiciele szklarskoporębskich organizacji pozarządowych czyli po prostu osoby aktywne!
Po przedstawieniu uczestników spotkania, głos zabrał Darek Kraszewski i w porywającym stylu zaprezentował ideę projektu, a w szczególności rolę aktywnego komunikowania się władzy ze społeczeństwem oraz istotę partycypacji społecznej.
Ponieważ kwestie polityki informacyjnej Urzędu Miasta były zawarte w deklaracji burmistrza, to tym bardziej burmistrz miał się  z czego tłumaczyć. Nie do końca udało się wdrożyć zmiany sposobu organizacji pracy Urzędu, także częstotliwość wydawania miejskiego biuletynu informacyjnego pozostawia wiele do życzenia. Namacalnym efektem wystąpienia Darka Kraszewskiego jest fakt, iż w ciągu tygodnia, przed drugim spotkaniem, podjęto decyzję o wydawaniu od 2008 r. biuletynu informacyjnego miasta w, cyklu 2 tygodniowym.

Niewątpliwym sukcesem władz Szklarskiej Poręby jest uruchomienie nowych linii komunikacyjnych, w tym komunikacji wewnętrznej. Ponadto finalizowane są prace związane z uruchomieniem Kolei Izerskiej

Drugie spotkanie odbyło się 21.11.07, o godz. 17, w Szklarskiej Porębie Dolnej, w siedzibie Klubu Integracji Społecznej.
Szklarska Poręba Dolna jest najbardziej oddaloną od centrum miasta dzielnicą i w związku z tym władza pojawiała się tam do tej pory jedynie przed wyborami. Dzięki temu spotkaniu uczestnicy mogli się dowiedzieć, jak wygląda burmistrz miasta.
Burmistrza wspierał, podobnie jak na pierwszym spotkaniu, Przewodniczący Rady Miasta. W spotkaniu udział wzięło także troje radnych, z komisji rozwoju gospodarczego oraz komisji społecznej RM.
Obydwa spotkania, poza dzielnicowymi problemami, dotykały także wspólnych problemów: stanu dróg, cen wody (czyli inwestycji Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji), problemów komunikacyjnych miasta (wynikających z rozległości Szklarskiej Poręby), podatków lokalnych oraz apartamentowców i największej bolączki miasta- odśnieżania. A możliwości rozwiązania tych problemów ściśle związane są z możliwościami budżetu i to właśnie o budżecie było w tych spotkaniach najwięcej.
Należy dodać, że władza chętnie odpowiadała na zadawane pytania i obydwa spotkania zakończyły się dużo później, niż początkowo planowano.
Uczestnicy obydwu spotkań otrzymali także materiały informacyjne dotyczące realizowanych projektów.- akcji „ Masz głos, masz wybór” oraz „Laboratorium monitoringu budżetu”
Po zakończonych spotkaniach, w rozmowie z burmistrzem ustaliliśmy potrzebę przeprowadzenia przez trenerów SLLGO  warsztatów budżetowych.

 

Marzena Czarnecka

 

Szklarskoporębska Grupa Obywatelska