Pomiń menu

Raport z monitoringu deklaracji złożonej przez Burmistrza Solca Kujawskiego

W dniu 14 maja 2007 na spotkaniu z mieszkańcami Solca Kujawskiego Burmistrz Antoni Nawrocki poruszył kwestie związane z realizacją zadań uznanych za najważniejsze dla rozwoju miasta i gminy Solec Kujawski. Rozmowy te zaowocowały podpisaniem w dniu 17 maja br. deklaracji, w której wskazał główne problemy lokalnej społeczności oraz możliwości ich rozwiązania. W deklaracji jako najważniejsze problemy zawarto konieczność modernizacji układu komunikacyjnego miasta z bezkolizyjnym przejazdem przez tory kolejowe. Planuje się także budowę szkoły na Osiedlu Toruńskim, oraz remonty posiadanych zasobów mieszkaniowych wraz z termomodernizacją.
 
Solec Kujawski był jednym z najbardziej aktywnych samorządów  w odniesieniu do wykorzystania środków unijnych, planuje w kolejnym okresie finansowania dalsze korzystanie z tych środków w celu realizacji założonych zamierzeń.

Zadania przewidziane na rok 2007:

– przygotowanie projektów wykonawczych na budowę tunelu pod torami kolejowymi, budynku szkoły podstawowej i budynku mieszkalnego

Debatę podsumowującą I rok kadencji oraz działalność w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór” Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej  w Bydgoszczy zaplanowało i przeprowadziło w listopadzie 2007r.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” przy ul. Tartacznej 10 w Solcu Kujawskim w dniu 27 listopada 2007r.

Na spotkaniu podsumowującym obecni byli przede wszystkim mieszkańcy Solca Kujawskiego. Spotkania Burmistrza z mieszkańcami poszczególnych osiedli są stałym punktem działalności Burmistrza.

W pierwszej części spotkania Burmistrz przedstawił zebranym przedstawicieli PKCDL-FRDL i poprosił ich o przedstawienie zasad Akcji „Masz głos, masz wybór”. Na forum zostały również przypomniane złożone przez Burmistrza w kwietniu 2007.r  obietnice. W dalszej części spotkania głos zabrał Burmistrz ustosunkował się do zaplanowanych na rok 2007r. zadań. Udało się zrealizować wszystkie przewidziane na ten rok zadania:

– przygotowanie projektu wykonawczego na budowę   tunelu pod torami kolejowymi

– przygotowanie projektu wykonawczego na budowę budynku szkoły podstawowej

– przygotowanie projektu wykonawczego na budowę budynku mieszkalnego

Budowa wymienionych obiektów rozpocznie się w przyszłym roku.

W ramach promocji Akcji „Masz głos, masz wybór” PKCDL opracowało we współpracy z przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ulotkę, która promuje zarówno cele Akcji jak i samą Gminę. Ulotka w nakładzie 1000 szt. zostanie rozdysponowana wśród mieszkańców Gminy w tygodniu 3-7 grudnia 2007r. 

Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Bydgoszczy