Pomiń menu

Konferencja podsumowująca tegoroczną edycję akcji „Masz głos, masz wybór”

Oprócz kampanii informacyjnej po przeprowadzonym monitoringu w lokalnych mediach i internecie,  11 grudnia zorganizowaliśmy konferencję  kończącą tegoroczną edycję akcji „Masz głos , masz wybór” . Wzięło  w niej udział 25 osób: członkowie naszego stowarzyszenia, osoby współpracujące oraz zaproszeni goście : przewodnicząca Rady Miejskiej pani Agnieszka Pasternak oraz radni : pan Zbigniew Łukasik  i pan  Edward Bober.

Prezes stowarzyszenia Alicja Kowalska przypomniała zebranym przebieg akcji w 2007r. Zaprosiła następnie gości do zabrania głosu  i przedstawienia ich opinii na temat pracy samorządowej i współpracy z władzami miasta. Dyskusja  toczyła się tez   na temat  formuły akcji  i jej skuteczności w zainteresowaniu mieszkańców naszego miasta działaniami władz samorządowych.

Nasi goście bardzo pozytywnie ocenili  fakt zorganizowania przez nasze stowarzyszenie, bardzo młodą organizację, dwóch debat z prezydentem  Zbigniewem Podrazą i zachęcali nas do dalszych  działań aktywizujących  lokalną społeczność. Przyznali tez,  że  takie akcje mogą działać na władze samorządowe mobilizująco. Radni  chętnie dzielili  się też  doświadczeniami z własnych kontaktów z mieszkańcami , opowiadali o mnogości problemów jakie są im przedstawiane .

Wyszliśmy ze spotkania z przeświadczeniem, że  włączenie się Stowarzyszenia Civitas do akcji „Masz głos, masz wybór” , dało nam sporo satysfakcji z możliwości  zainteresowania   dużej grupy  mieszkańców, przede wszystkim młodzieży  sprawami naszego miasta i że to dobrze, że wybrany głosami mieszkańców nowy prezydent ma świadomość, że  przyglądamy się bacznie jego działaniom.

 

 

Stowarzyszenie CIVITAS