Pomiń menu

Debata z Prezydentem Białegostoku – 5.XII.2007 r.

5 grudnia 2007 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się publiczna debata z udziałem Prezydenta Miasta Białegostoku. Okazją do jej zorganizowania była pierwsza rocznica zaprzysiężenia dr hab. Tadeusza Truskolaskiego na ten urząd. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu pierwszego roku kadencji, a także prezentacji rezultatów monitoringu realizacji zadań zawartych w Deklaracji, podpisanej w maju – podczas pierwszego ze spotkań zorganizowanych w Białymstoku w ramach tegorocznej edycji Akcji „Masz głos masz wybór”. W debacie, którą poprowadzili przedstawiciele AKNP UwB oraz Stowarzyszenia KoLiber, udział wzięli członkowie organizacji uczestniczących w Akcji, przedstawiciele organizacji pozarządowych, studenci, mieszkańcy Białegostoku oraz lokalne media. Specjalnymi gośćmi spotkania byli eksperci – przedstawiciele instytucji, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i innych środowisk, bezpośrednio zainteresowanych realizacją zobowiązań, które zostały przez Prezydenta przewidziane do realizacji w mijającym roku. Ogółem, w trwającym niemal dwie godziny spotkaniu, udział wzięło około 80 osób. Debatę zainaugurowało przypomnienie, mijającej w tym dniu, rocznicy zaprzysiężenia na urząd prezydenta miasta – prowadzący złożyli Gościowi okolicznościowe gratulacje i życzenia sukcesów w kolejnych latach pełnienia swoich obowiązków. Następnie uczestnikom spotkania przedstawiono rezultaty monitoringu, zebrane w formie prezentacji multimedialnej, opatrzonej komentarzem przez przedstawicieli poszczególnych organizacji koalicyjnych, odpowiedzialnych za monitoring poszczególnych punktów prezydenckiej deklaracji. W toku omawiania kolejnych zobowiązań powstało kilka różnic zdań pomiędzy Prezydentem oraz autorami-komentatorami raportu, dotyczyły one w szczególności tempa i jakości realizacji poszczególnych inwestycji. Mimo powyższych rozdźwięków, Gość spotkania z uznaniem odniósł się do merytorycznej zawartości prezentacji i uznał znaczną część wniosków sformułowanych przez organizatorów spotkania. Prezentacja każdego ze zobowiązań podsumowywana była komentarzem Prezydenta, a następnie wypowiedziami ekspertów, reprezentujących podmioty bezpośrednio zainteresowane poszczególnymi inwestycjami. Najdłuższa wymiana poglądów, połączona z ożywioną dyskusją i licznymi pytaniami z sali, dotyczyła problematyki rozbudowy Stadionu Miejskiego oraz perspektyw na dalszy rozwój białostockiej infrastruktury sportowej. Szczególne zainteresowanie wzbudziły kwestie związane z poprawą standardu boiska piłkarskiego Jagiellonii Białystok i udziałem tej drużyny w rozgrywkach ogólnopolskich. Wiele uwagi poświęcono także przebudowie miejskiego rynku, której rezultaty zwłaszcza od strony estetycznej nie przestają dzielić mieszkańców Białegostoku. Wobec ożywionej dyskusji dotyczącej wspomnianych zobowiązań, planowane i uzgodnione z władzami Wydziału oraz Prezydentem na 90 minut spotkanie – nieco się przedłużyło. Ostatecznie zakończyły je dopiero przypomnienia współpracowników Prezydenta, sygnalizujące Gościowi kolejne obowiązki, przypadające na pierwszą rocznicę przejęcia obowiązków organu wykonawczego białostockiego samorządu.

Stowarzyszenie Absolwentów I LO w Białymstoku