Pomiń menu

Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku powstało we wrześniu 2006 r. Jest to organizacja, do której celów należy: - integrowanie społeczności absolwentów I LO w Białymstoku, - pomoc w realizacji celów statutowych I LO, - wspieranie aktywności i promowanie osiągnięć uczniów I LO. Stowarzyszenie swoje cele realizuje m.in. przez następujące projekty: 1. Akademia (w trakcie realizacji jest obecnie III edycja projektu). 2. Biblioteka (pomoc szkolnej bibliotece – II edycja w trakcie realizacji). 3. Bal Absolwenta (spotkanie po latach – projekt w trakcie realizacji). 4. iLOpedia - Encyklopedia I LO (baza danych i wirtualne muzeum - w trakcie realizacji).