Pomiń menu

Niezależne Forum Gminy Szczerców

W dniu 15.02.2008 r. zostało uruchomione Niezależne Forum Gminy Szczerców. Forum znajduje się pod adresem www.forum.twojaokolica.pl Mamy nadzieję, iż forum umożliwi mieszkańcom gminy Szczerców wymianę opinii m.in. na temat jakości działań podejmowanych przez wójta oraz radnych. W dniu 14.02.2008 r. zostały skierowane do wójta gminy Szczerców pierwsze pytania w ramach kampanii "Sprawdzaj tych, których wybrałeś". Pytania mają na celu wyjaśnienie m.in. wątpliwości dotyczących budowy przedszkola publicznego w Szczercowie oraz zaniechania inwestycji na terenie sołectwa Brzezie.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych