Pomiń menu

Kampania "Sprawdzaj tych, których wybrałeś" w gminie Szczerców

W dniu 14.03.2008 r. zwróciliśmy się do wójta gminy Szczerców z prośbą o zamieszczenie na terenie budynku Urzędu Gminy w Szczercowie informacji o prowadzonej kampanii “Sprawdzaj tych, których wybrałeś”. Kampania ma na celu wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz doprowadzenie do zainteresowania mieszkańców sprawami gminy. W piśmie nawiązaliśmy do obowiązków nałożonych na gminę w art. 5b  ust. 1 i art. 7 ust. 1 p.17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym. Niestety nasza prośba spotkała się z bardzo nieprzychylną reakcją wójta oraz niektórych pracowników Urzędu Gminy w Szczercowie. W związku z tym podpisanie przez wójta deklaracji w ramach kampanii “Sprawdzaj tych, których wybrałeś” wydaje się być mało prawdopodobne. Niechęć do ogólnopolskiej akcji budzi jednak nasze zdziwienie, ponieważ jest ona doskonałą promocją dla władz gminy, a przecież gmina Szczerców zajmuje wysokie pozycje w rankingach gmin.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych