Pomiń menu

Lębork – Idziemy na współpracę

 Fundacja Promocji i Rozwoju Demokracji Lokalnej "Leo" w Lęborku spotka ła się z Włodzimierzem Klatą, burmistrzem miasta w sprawie współpracy przy realizacji programu "Masz głos, masz wybór". Podczas spotkania osiągnięto porozumienie w sprawie współpracy miasta z fundacją, mamy nadzieję, że nie tylko dotyczące tej akcji. To miłe zaskoczenie, że niechętna naszym działaniom władza zdecydowała się na współpracę. Pod koniec kwietnia odbędzie się kolejne spotkanie, na którym ustalone zostaną szczegóły publicznej debaty z udziałem burmistrza miasta.

Fundacja Promocji i Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lęborku "LEO"