Pomiń menu

Fundacja Promocji i Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lęborku "LEO"

Wydawanie gazety lokalnej "4 Tygodnie", w celu monitorowania pracy władzy lokalnej oraz uswiadamiania lokalnej społeczności ich praw i obowiązków. Prowadzenie debat, szkoleń, pogadanek, itp. działań społecznych w celu uświadamiania społeczności lokalnej.