Pomiń menu

Zaproszenie dla wójta gminy Garbów

Prezentujemy treść pisma Stowarzyszenia "Wspólnota Garbowska" do wójta gminy Garbów, zapraszające go do współpracy w ramach akcji "Masz głos, masz wybór".

Stowarzyszenie “Wspólnota Garbowska”                      Garbów 01.04.2008

21-080 Garbów 160

tel. 793802702
KRS 0000297271

Wójt Gminy Garbów
Kazimierz Firlej

Zaproszenie

Szanowny Panie Wójcie

Koalicja następujących organizacji:

Stowarzyszenie “Wspólnota Garbowska”
Ochotnicza Straż Pożarna w Borkowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Gutanowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Przybysławskiej
 

uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór. Akcja jest organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Jej celem jest zachęcenie Polaków do udziału w życiu publicznym, m.in. w wyborach samorządowych. Uczestnicy Akcji (organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Polski) prowadzą w swoich miejscowościach działania na rzecz rozszerzenia debaty publicznej o lokalnych problemach i sposobach ich rozwiązywania, budowania dialogu pomiędzy władzami samorządowymi, a mieszkańcami oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności – wyborców i wybranych – za losy gminy. Akcja będzie prowadzona do kolejnych wyborów w roku 2010.

W ramach akcji “Masz głos, masz wybór” planujemy zorganizowanie publicznej debaty o najważniejszych problemach naszej gminy i możliwościach ich rozwiązania podczas kadencji 2006 – 2010. Chcemy serdecznie zaprosić Pana na spotkanie z mieszkańcami naszej gminy, które odbędzie się: dn. 11.05.2008 r.(niedziela) w sali Domu Strażak w Garbowie o godz. 14.00. Spotkanie to ma na celu przedstawienie problemów gminy, Pana zdaniem najważniejszych lub najpilniejszych oraz poinformowanie mieszkańców o planach ich rozwiązywania w ciągu 4 czterech lat kadencji i oraz w najbliższym roku.

Proponujemy również Panu stworzenie dokumentu–(deklaracji) zawierającego listę (maksymalnie pięciu) najważniejszych problemów gminy/miasta, które w trakcie całej kadencji władze samorządowe będą starały się rozwiązać oraz maksymalnie 5 zadań, które planowane są do realizacji na rok 2007. Podpisany przez Pana dokument zostałby podpisany i upubliczniony po to, aby wszyscy mieszkańcy naszej gminy mogli się dowiedzieć jaką strategię pracy przewiduje Samorząd na cztery lata i na obecny rok.

W załączeniu informacja o akcji “Masz głos, masz wybór”, wzór deklaracji.

Wszystkie dodatkowe informacje o akcji Masz głos, masz wybór są dostępne na stronie internetowej www.maszglos.pl.

Prezes Marzena Leszek

Powyższy dokument został przekazany 3 kwietnia 2008 na ręce Pana Wójta, który z aprobatą przyjął inicjatywę zorganizowania debaty.

WSPÓLNOTA GARBOWSKA