Pomiń menu

Stowarzyszenie Wspólnota Garbowska

WSPÓLNOTA GARBOWSKA jest lokalnym Stowarzyszeniem którego celem jest kształtowanie postaw solidarnej troski o dobro wspólne Ziemi Garbowskiej, Lubelskiej i Ojczystej, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, budowanie współodpowiedzialności Garbowian za swoją Gminę, Powiat, Województwo, Państwo Polskie, Europę oraz ich wszechstronny rozwój (§8 Statutu). Obecnie liczy 40 członków oraz wielu sympatyków. Nasza organizacja została założona 16 lutego 2007 roku. W ramach naszego Stowarzyszenie działa Koło Przyjaciół Rodziny Radia Maryja oraz Komisja Rolna.