Pomiń menu

Zapraszamy na spotkanie z Wójtem Gminy Zawady

 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna” w koalicji z innymi Stowarzyszeniami z terenu naszej Gminy t.j. Stowarzyszenie Miłośników Wsi w Targoniach Wielkich, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konopki Pokrzywnica, Stowarzyszenie rozwoju Wsi Cibory Gałeckie, Stowarzyszenie  Ecoturystyczne „Biebrza Koneserom, Stowarzyszenie Sportów Alternatywnych, Sportu i Turystyki „INTEGRA”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Strękowa Góra uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór.

Akcja jest organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów.
Jej celem jest zachęcenie Polaków do udziału w życiu publicznym, m.in. w wyborach samorządowych.
Uczestnicy Akcji (organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Polski) prowadzą w swoich miejscowościach działania na rzecz rozszerzenia debaty publicznej o lokalnych problemach i sposobach ich rozwiązywania, budowania dialogu pomiędzy władzami samorządowymi, a mieszkańcami oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności – wyborców i wybranych – za losy gminy.
Akcja będzie prowadzona do kolejnych wyborów w roku 2010.                                         

W ramach akcji “Masz głos, masz wybór” zorganizowaliśmy I publiczną debatę z udziałem Wójta Gminy Zawady, Panem Pawłem Pogorzelskim, tematem której będą najważniejsze problemy naszej gminy i możliwości ich rozwiązania.

Debata odbędzie się: dn.16.04.2008 roku (środa) w Sali Widowiskowej Urzędu Gminy Zawady o godz. 10.00.

Podczas spotkania Wójt Gminy Paweł Pogorzelski przedstawi listę najważniejszych, jego zdaniem, problemów gminy oraz poinformuje lokalną opinię publiczną, które z tych problemów będą rozwiązane do końca kadencji (2010 rok), a co konkretnie zostanie zrobione już w 2008 roku.

Efektem spotkania będzie podpisanie przez wójta deklaracji zawierającej:

• listę maksimum 5 zobowiązań, które zostaną zrealizowane przez władze samorządowe podczas całej kadencji,
• listę maksimum 5 zadań do wykonania w 2008 roku.

Wszystkich zainteresowanych, serdecznie zapraszamy do udziału w debacie.

 
Koordynator akcji;

Alicja Mystkowska,

Aneta Kardasz