Pomiń menu

Spotkanie-debata z Wójtem w Lubaszu

 28 kwietnia (w poniedziałek) o godz. 16.00 na Sali Wiejskiej (w Domu Strażaka) w Lubaszu odbędzie się debata publiczna z udziałem Wójta Gminy Lubasz.

Dyskusja dotyczyć będzie jakości rządzenia i życia społecznego w gminie oraz programu działań Samorządu na najbliższy rok i do końca bieżącej kadencji.

Każdy będzie mógł zabrać głos w debacie i zadać Wójtowi pytanie związane z tematem spotkania. Do udziału zaproszeni są wszyscy mieszkańcy, radni, sołtysi oraz działacze społeczni z terenu gminy Lubasz.

W imieniu Lokalnej Koalicji Organizacji Pozarządowych na spotkanie zaprasza Stowarzyszenie "Bliżej Siebie i Natury" – miejscowy koordynator akcji "Masz głos masz wybór". 

Stowarzyszenie Bliżej Siebie i Natury