Pomiń menu

Co zamiast debaty w ramach kampanii "Sprawdzaj tych, których wybierasz"

Planowane spotkanie mieszkańców z wójtem gminy Szczerców oraz zebranie deklaracji w ramach kampanii "Sprawdzaj tych, których wybierasz", najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku. Kampania spotkała się z bardzo nieprzychylną reakcją wójta oraz niektórych pracowników Urzędu Gminy w Szczercowie. Zainteresowanie mieszkańców prowadzoną akcją jest również niewielkie. Obawiamy się, iż w zaistniałej sytuacji możliwe jest jedynie prowadzenie monitoringu deklaracji wójta dotyczących budowy przedszkola w Szczercowie, które zostały zawarte w odpowiedziach na wnioski o udzielenie informacji, zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Z uzyskanych informacji od wójta gminy Szczerców wynika:

  • “najprawdopodobniej do końca czerwca zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, co pozwoli na rozpoczęcie budowy przedszkola”,
  • “w miesiącu maju zostanie uruchomiona procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy na budowę przedszkola”,
  • najprawdopodobniej “do końca 2009 roku problem ten w Gminie zostanie rozwiązany”.

Po przeprowadzeniu monitoringu SWIS przygotuje raport, który zostanie opublikowany w mediach.

Niestety z uzyskanych informacji wynika również, iż władze gminy Szczerców nie są zainteresowane rozwiązaniem niektórych poważnych problemów, z jakimi boryka się znaczna część mieszkańców gminy. Poznaliśmy stanowisko wójta oraz radnych dotyczące upowszechnienia internetu na terenie gminy Szczerców i przeciwdziałania zagrożeniom na drodze wojewódzkiej nr 483 na odcinku od granic Szczercowa do miejscowości Chabielice.

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Brzezie"