Pomiń menu

Debata z Wójtem Gminy Zawady

16 kwietnia 2008 r. w Zespole Szkół w Zawadach o godz. 10.00 odbyło się spotkanie Wójta Gminy Zawady – Pawła Pogorzelskiego z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Spotkanie to miało charakter debaty publicznej, która dotyczyła najważniejszych problemów społeczności lokalnej. Łącznie wzięło w niej udział ok. 50 mieszkańców.

Debata została zainicjowana przez lokalne organizacje pozarządowe w ramach akcji „Masz Głos Masz Wybór” koordynowanej przez Fundację Batorego oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Debatę prowadziła Pani Alicji Mystkowskiej – przedstawicielka Lokalnej Organizacji Turystycznej „Brama na Bagna”. Następnie głos zabrał Wójt Gminy – Pan Paweł Pogorzelski, który w kilkunastominutowym wystąpieniu przedstawił najważniejsze problemy Gminy Zawady oraz sposoby ich rozwiązania w ciągu swej kadencji. Podczas debaty Wójt odpowiadał na pytania zadawane przez mieszkańców Zawad. Dyskusja trwała ponad dwie godziny.

Za najważniejsze problemy lokalne Wójt uważa:

– brak przedszkola
– brak dobrego systemu informowania mieszkańców
– brak zaangażowania mieszkańców w sprawie gminy
– poprawa infrastruktury technicznej gminy poprawa wizerunku gminy jako całość obszaru

W trakcje mojej kadencji ( 2006-2010) będę się starał rozwiązać te problemy, poprzez:

·        Pozyskanie działki i środków na budowę przedszkola
·        Postawienie tablic informacyjnych w każdym sołectwie
·        Pomoc w tworzeniu i rozwoju instytucjonalnym organizacji pozarządowych
·        Podniesienie poziomu życia kulturalnego we wsiach gminnych

Jeszcze w tym roku:

·        Stworzyć system tablic ogłoszeniowych w gminie
·        Budowy drogi w miejscowości Chrzczony i chodników, w Zawadach
·        Pomoc w zoorganizowaniu szkoleń komputerowych
·        Organizowanie festynów promujących działania organizacji pozarządowych
·        Działania na rzecz rozwoju życia kulturalnego na terenie gminy
·        Wydanie gazetki gminnej

Debata zakończyła się podpisaniem deklaracji przez Wójta Gminy Zawady dotyczącej rozwiązywania lokalnych problemów