Pomiń menu

"Masz głos" w gminie Lubaczów

Dnia 14.04.2008 r. Stowarzyszenie Lepsza Integracja Dla Energicznego Rozwoju Lider oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Gminy Lubaczów były organizatorami debaty mieszkańców z Wójtem Gminy Lubaczów Panem Wiesławem Kaplem.

Akcja, której początek dała debata jest elementem programu „Masz głos, masz wybór” realizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego, a służy budowaniu dialogu pomiędzy mieszkańcami gminy a władzami samorządowymi. Problemy oraz zadania stojące przed gminnym samorządem skupione są wokół strategicznego rozwoju tejże jednostki, dlatego tak ważnym jest by w ramach konsultacji społecznych wypracować wspólne stanowiska mieszkańców i władz samorządowych służące dobru całej lokalnej społeczności.

Podczas spotkania Wójta z mieszkańcami spisana został deklaracja, zawierająca najważniejsze zadania do wykonania, zaplanowane na lata 2008-2010.

Przedstawia się ona następująco:
  
Zadania do wykonania do końca 2008 roku

  • dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Załuże i Mokrzyca
  • budowa świetlic w miejscowościach Bałaje i Antoniki
  • kontynuacja rozbudowy Szkoły Podstawowej w  miejscowości Lisie Jamy
  • przebudowa mostu w miejscowości Antoniki
  • prowadzenie Klubów Malucha w miejscowościach Basznia Dolna i Młodów  

Zadania do wykonania przed upływem kadencji Wójta Gminy Lubaczów (do roku 2010)

  • kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach Lubaczowskiego Parku Inwestycyjnego przy przejściu granicznym w Budomierzu
  • modernizacja centrum wsi: Krowica Sama i Basznia Dolna
  • budowa zbiornika wodnego w miejscowości Borowa Góra
  • budowa kanalizacji w aglomeracji Lubaczów 
  • dokończenie budowy świetlic w miejscowościach: Budomierz i Opaka 

Spotkanie w ramach akcji „Masz Głos, masz wybór” zgromadziło kilkudziesięciu mieszkańców Gminy Lubaczów oraz przedstawicieli lokalnych mediów.

Dalsze przedsięwzięcia, służące budowaniu dialogu pomiędzy społeczeństwem i samorządowymi władzami realizowane będą  przez Stowarzyszenie Lider we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych, wśród których priorytetowymi będą: działania mające na celu zainteresowanie mieszkańców sprawami gminy, monitoring deklaracji Wójta oraz upowszechnienie wyników raportu, powstałego z monitoringu przy okazji podsumowania prowadzonej akcji.

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Spoleczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów