Pomiń menu

Stowarzyszenie Inicjatyw Spoleczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów zostało zarejestrowane w KRS 9 marca 2007 roku. Od tego czasu Stowarzyszenie zrealizowało 9 różnych projektów, m.in. Festiwal Kultur, Tradycje lubaczowskiego pszczelarstwa – szansą na promocję regionu, Współzawodnictwo młodzieży sąsiedzkich i partnerskich gmin poprzez udział w turniejach piłki nożnej i siatkowej, Gmina Czterech Kultur, Maluchem być to fajna sprawa – gdy nauką jest zabawa. Ponadto realizując swoje cele statutowe Stowarzyszenie ISGGL promuje zasady demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.