Pomiń menu

Start akcji "Masz głos" w gminie Zapolice

 Rembieszowskie Towarzystwo Inicjatyw Społecznych serdecznie zaprasza na debatę 10 maja 2008r. do lokalu Społecznej Szkoły Podstawowej w Rembieszowie o godzinie 16. Spotkanie poświęcone będzie na omówienie najważniejszych problemów Gminy Zapolice. W spotkaniu przewidziany jest udział wójta Pana Zenona Kowalskiego, którego oficjalnie zaprosiliśmy w dniu 16 kwietnia. Stanowisko wójta w tej sprawie nie jest nam na dzień dzisiejszy jeszcze znane.

                                              Zarząd RTIS

W załączeniu:
"Zaproszenie wójta"

 

Rembieszów dnia 15 kwietnia 2008 r.

„Rembieszowskie Towarzystwo
Inicjatyw Społecznych”

Rembieszów 111
98-161 Zapolice

Pan
Zenon Kowalski
Wójt Gminy Zapolice

Zaproszenie

Stowarzyszenie .„Rembieszowskie Towarzystwo Inicjatyw Społecznych” uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Masz głos, masz wybór. Akcja jest organizowana przez Fundację im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów. Jej celem jest zachęcenie Polaków do udziału w życiu publicznym, m.in. w wyborach samorządowych. Uczestnicy Akcji (organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z całej Polski) prowadzą w swoich miejscowościach działania na rzecz rozszerzenia debaty publicznej o lokalnych problemach i sposobach ich rozwiązywania, budowania dialogu pomiędzy władzami samorządowymi, a mieszkańcami oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności – wyborców i wybranych – za losy gminy. Akcja będzie prowadzona do kolejnych wyborów w roku 2010.

W ramach akcji „Masz głos, masz wybór” planujemy zorganizowanie publicznej debaty o najważniejszych problemach naszej gminy i możliwościach ich rozwiązania podczas kadencji 2006 – 2010. Chcemy serdecznie zaprosić Pana na spotkanie z mieszkańcami naszej gminy, które odbędzie się dnia 10 maja 2008 r.o godzinie 16-tej w sali Społecznej Szkoły Podstawowej w Rembieszowie.

Spotkanie to ma na celu przedstawienie problemów gminy, Pana zdaniem najważniejszych lub najpilniejszych oraz poinformowanie mieszkańców o planach ich rozwiązywania w ciągu pozostałych dwóch lat kadencji oraz w najbliższym roku.

Proponujemy również Panu stworzenie dokumentu–(deklaracji programowej) zawierającego listę (maksymalnie pięciu) najważniejszych problemów gminy, które w trakcie całej kadencji władze samorządowe będą starały się rozwiązać oraz maksymalnie pięciu zadań, które planowane są do realizacji na rok 2008. Podpisany przez Pana dokument zostałby upubliczniony po to, aby wszyscy mieszkańcy naszej gminy mogli się dowiedzieć jaką strategię pracy przewiduje Samorząd na kolejne dwa lata i na obecny rok.

Harmonogram spotkania przewiduje:

Przedstawienie organizatorów, celów i zasad akcji.

Prezentację Pańskiej deklaracji.

Publiczną debatę nad przedstawionymi problemami.

Podpisanie deklaracji.

Jesteśmy otwarci na uzgodnienie szczegółów oraz udzielenie wszelkich wyjaśnień. Spotkanie będzie prowadzone przez niezależnego moderatora aby zapewnić bezstronność i zgodność z zasadami akcji. Wszystkie dodatkowe informacje o akcji „Masz głos, masz wybór” są dostępne na stronie internetowej www.maszglos.pl.

ZARZĄD RTIS

Rembieszowskie Towarzystwo Inicjatyw Społecznych