Pomiń menu

Rembieszowskie Towarzystwo Inicjatyw Społecznych

„Rembieszowskie Towarzystwo Inicjatyw Społecznych” powstało 19 maja 2007 r. aby uzyskać możliwość realizacji inicjatyw społeczeństwa lokalnego związanych z możliwościami wynikającymi z różnych programów zarówno funduszy europejskich jak i innych grantodawców na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Pierwszą inicjatywą stowarzyszenia jest utworzenie „Społecznej Szkoły Podstawowej w Rembieszowie” w miejsce zlikwidowanej uchwałą Rady Gminy Zapolice Szkoły Filialnej w Rembieszowie z przyczyn ekonomicznych. Rada Gminy nie uwzględniła przy tym protestów rodziców i konstruktywnej propozycji z ich strony przejęcia szkoły w 2008 r. Szkoła rozpoczęła działalność 01.09.2007 r. i aktualnie uczęszcza do niej 27 dzieci. Towarzystwo utworzyło i prowadzi również świetlicę wiejską z bezpłatnym dostępem do internetu. Planujemy uruchomienie przedszkola wiejskiego w oparciu o środki z POKL jak tylko zostanie ogłoszony nabór projektów.