Pomiń menu

Debata mieszkańców Kunowa -młodych wyborcw z Burmistrzem MiG

W dniu 23.04.2008 o godz 9.30 w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Kunowie rozpoczynamy cykl spotkań w ramach akcji "Masz głos, Masz wybór", mieszkańców Miasta i Gminy Kunów z Władzami Samorządowymi. Celem spotkania jest zaprezentowanie zasad i celów akcji a także prezentacja Zadań przez Burmistrza na bieżący rok oraz do końca kadencji. Po zakończeniu prezentacji planujemy podpisać zobowiązania Burmistrza do realizacji zamierzonych zadań, które w dalszej części Akcji będą podlegały Monitoringowi Społecznemu. 

Przyjazna Gmina