Pomiń menu

Przyjazna Gmina

Poprawa jakości życia społeczności lokalnej. Zwiększanie świadomości mieszkanców dotyczących ich praw obywatelskich. Działania na rzecz jawnosci funkcjonowania władz publicznych, propagowanie uczciwości w życiu publicznym.

Co nowego?