Pomiń menu

Koalicja "Wrocław: Wspólna Sprawa"

Pragnę poinformować, ze akcja "Masz głos, masz wybór" zostanie we Wrocławiu przeprowadzona przez koalicję 9 organizacji pozarządowych zgłoszonych do uczestnictwa w akcji, tj.:

  • Forum Młodych Liderów przy Instytucie Edukacji Społecznej
  • Fundacja Barbary Witowskiej Pomocy Dzieciom i Młodzieży Pozbawionej Opieki Dorosłych,
  • Fundacja Opieka i Troska,
  • Fundacja Przyjazny Dom,
  • Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu,
  • Sowiogórskie Bractwo Kolejowe,
  • Społeczeństwo Aktywne,
  • Stowarzyszenie Absolwentów, Byłych Nauczycieli LZN,
  • Stowarzyszenie “Wrocław – Za Widawą”.

W efekcie współpracy Koalicja stworzyła wspólny katalog najistotniejszych, naszym zdaniem, problemów do rozwiązania, w skład którego wchodzą cztery elementarne zagadnienia – transportu, edukacji, bezpieczeństwa oraz peryferii Miasta. 

Niedługo poinformujemy Państwa o terminie pierwszej debaty z Prezydentem Rafałem Dutkiewiczem.

W tej chwili planujemy wspólne działania i przystępujemy do organizacji niezmiernie efektywnej kampanii społecznej.

W sprawach związanych z działalnością wspólną Koalicji "Wrocław: Wspólna Sprawa" można kontaktować się z koordynatorem z ramienia Forum Młodych Liderów przy Instytucie Edukacji Społecznej, Ewą Klaudią Pietkiewicz, pod nr. tel. 501 724 191.